boer aan het werk

Terug naar hoe God het bedoeld heeft

Terug naar hoe God het bedoeld heeft Er is in Nederland, en andere westerse landen, een trend ingezet om boerenbedrijven zoveel mogelijk te beperken. Minder boeren, meer in fabrieken geproduceerd voedsel. Met als argument dat dat veel efficiënter is, gezonder, beter voor de dieren, beter voor het klimaat. Vooral geen groente eten uit je eigen…

Lees meer
Onweer

Gods spreken in de donder

Gods spreken in de donder Wát een bijzondere nacht! ‘De wateren zagen U, o God, de wateren zagen U, zij beefden, ook de diepe wateren sidderden. De wolken goten water uit, de hemel gaf geluid, ook vlogen Uw pijlen overal heen. Het geluid van Uw donder klonk in het rond, de bliksemflitsen verlichtten de wereld,…

Lees meer
Worship

Aanbidding

Aanbidding Regelmatig worden er door kerken of op eigen initiatief van mensen aanbiddingsavonden, worshipavonden, samenzangavonden, of hoe je het ook noemen wilt, georganiseerd. Door middel van zingen, muziek en gebed God alle eer geven. Hoe mooi is dat! En vaak worden mensen dan ook opgeroepen om ook in hun persoonlijke leven dagelijks tijd te nemen…

Lees meer
Overgave

Leven in overgave

Leven in overgave ‘Leven in overgave aan God’. Wat is dat eigenlijk? Het betekent allereerst dat we beseffen, dat we met Jezus zijn opgestaan in een nieuw leven. En dat we dus het oude leven, het leven zónder God, achter ons hebben gelaten. Maar ook dat we beseffen, dat alle aanklachten vanuit dat oude leven…

Lees meer