Overgave

Leven in overgave

'Leven in overgave aan God'. Wat is dat eigenlijk?

Het betekent allereerst dat we beseffen, dat we met Jezus zijn opgestaan in een nieuw leven. En dat we dus het oude leven, het leven zónder God, achter ons hebben gelaten.

Maar ook dat we beseffen, dat alle aanklachten vanuit dat oude leven geen enkele zeggingskracht meer hebben! Jezus heeft het hele document met alle aanklachten gewist! God kijkt er niet meer naar!

En dus mogen we leren om ook op te houden om onszelf aan te klagen. En als we merken dat we aangeklaagd worden in onze gedachten, is het belangrijk dat we daar de Waarheid tegenover stellen, namelijk dat álle aanklachten tegen ons dankzij Jezus er niet meer toe doen! Lees Kolossenzen 2:6-15!

Het betekent ook, dat we niet meer de dingen doen, die we deden in ons leven zonder God. We gaan ons dus niet te buiten aan alcohol, drugs, porno of wat voor verslaving ook maar. We dienen ook geen afgoden meer zoals geld, idolen, sport-verslaving, werk-verslaving, sociale media of wat ook maar wat eigenlijk de plek inneemt in ons leven die alleen God toekomt.

En deze verandering bij ons zal de mensen, die ons nog kennen uit ons oude leven, zeker niet ontgaan! Sterker nog, ze zullen ons er belachelijk mee maken! Maar wat ook op zal vallen, is de manier waarop we als gelovigen met elkaar om gaan: liefdevol, gastvrij, elkaar bemoedigen met Woorden van God, de kracht van de Geest gebruiken. Lees 1 Petrus 4:1-11.

Eigenlijk betekent het gewoon doen, wat God al vanaf het begin aan Zijn kinderen leerde: Hem liefhebben boven alles en je naaste als je zelf. Leven dicht hij God, doen wat Hij van je vraagt, voortdurend bezig zijn met Zijn Woord, wandelen op de weg naar het leven die Hij je wijst! Lees Deuteronomium 6!

Mooi om in dit verband ook dit lied van Christian Verwoerd te beluisteren:

Om over na te denken

  • Lukt het je om jezelf volledig aan God over te geven?
  • Zijn er dingen die je moeilijk vindt om los te laten? Waarom?
  • Klaag jij jezelf wel eens aan? Of voel je je wel eens aangeklaagd door anderen? Wat betekent Kolossenzen 2:14 in dat kader voor jou?
  • Wat heb jij nodig om te groeien in het jezelf overgeven aan God?