Worship

Aanbidding

Regelmatig worden er door kerken of op eigen initiatief van mensen aanbiddingsavonden, worshipavonden, samenzangavonden, of hoe je het ook noemen wilt, georganiseerd. Door middel van zingen, muziek en gebed God alle eer geven. Hoe mooi is dat!

En vaak worden mensen dan ook opgeroepen om ook in hun persoonlijke leven dagelijks tijd te nemen om God te aanbidden. Paulus zegt zelfs, dat aanbidden iets is wat je wat kost. Je geeft als het ware iets weg van jezelf. Je doet het niet om iets te ontvangen van God, maar juist om iets aan God te géven!

Maar weet je dat er nóg een manier is om God te eren en Hem alle eer te geven?

’Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.‘ (Hebreeën‬ ‭13‬:‭14‬-‭16‬)

Goed voor elkaar zorgen, elkaar helpen, is óók een vorm van aanbidding. Je geeft dus iets weg aan God én aan elkaar. Anders gezegd: aanbidding is God liefhebben boven alles én je naaste als jezelf. Aanbidding is niet alleen zichtbaar in wat er uit onze mond komt, maar ook in hoe we als Christenen met elkaar omgaan.

Paulus spreekt in de Hebreeën-brief degenen aan die tot geloof zijn gekomen. En hij spreekt in dit hoofdstuk over hoe je als geloofsgenoten met elkaar omgaat.

Dat betekent uiteraard niet dat je niet hoeft om te zien naar mensen die geen Christen zijn. Integendeel, de Bijbel leert ons om voor iedereen het goede te zoeken. Maar laat het allereerst blijken uit het zorgen voor elkaar! Laat dat dé oefenplaats zijn zodat je het vervolgens ook naar anderen gaat doen. En dus niet andersom!

Een aanbiddende gemeente is een gemeente waar niet alleen gezongen en gebeden wordt, maar waarin ook omgezien wordt naar elkaar, waar ieder het goede zoekt voor de ander en zorgt voor elkaar. Aanbidden is allereerst geven, het kost je wat, maar het geeft God alle eer! En je zult merken hoe je vervolgens zelf hiervan de zegen zult gaan ervaren!

Om over na te denken

  • Neem jij elke dag tijd om God te aanbidden?
  • Wat helpt jou daarbij? En wat staat daarbij juist in de weg?
  • Draait jouw tijd van aanbidding om God of om jou?
  • Hoe geef jij vorm aan het omzien naar mensen bij jou in de gemeente of naar andere Christenen?