Zelfbeeld

Zelfbeeld

Je hebt vast wel eens gedacht: Wat ben ik eigenlijk waard? Bijvoorbeeld die keer dat anderen lelijk tegen je deden. Of toen je iets gedaan had wat niet zo handig was. Toen je op school totaal niet snapte waar de leraar het over had in de les. Of die keer dat je alweer een onvoldoende had. Of toen je ouders boos op je waren ... Je gaat maar zo aan jezelf twijfelen. Wat ben ik nu eigenlijk waard? Het doet iets met je zelfbeeld; toch?

Weet je dat het daar in de Bijbel ook over gaat?

"Mensen leven maar kort, ze bestaan maar heel even. Waarom wilt U herkennen, Heer? Waarom let U op hen?" (Psalm 144:3 BGT). "Zoek maar geen hulp bij mensen. Want mensen betekenen helemaal niets. Zonder adem zijn ze niets meer." (Jesaja 2:22 BGT) Wat ben ik nu helemaal waard?

Hoe kijkt God naar je?

Misschien vind je dat een dooddoener. Het voelt goedkoop. Haast als een ontkenning van hoe jij je voelt en wat jouw realiteit is.

Maar probeer toch eens vanuit Gods standpunt naar jezelf te kijken. Want wat mensen over jou zeggen is meestal niet de waarheid. Wat God over jou zegt is altijd waar!

De Bijbel begint met het scheppingsverhaal:  "Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man en als vrouw." (Genesis 1:27) De mens als beeld, als plaatje van God. Hoe mooi is dat!

Daarna gaat het mis. De mens valt in zonde. En daarmee wordt ook de mens als beeld van God aangetast. De mens wordt sterfelijk. "Stof ben je, tot stof keer je terug." zegt God in Genesis 3:19. Dat klinkt niet erg hoopvol! Maar dat is wat je door de zonde waard bent geworden: stof.

God dank is dat niet het enige dat God je te zeggen heeft! Want ondanks de zonde, houd God nog steeds van je! "Maar Christus is voor ons gestorven toen we nog leefden als slechte mensen. dat is het bewijs dat God van ons houdt." (Romeinen 5:8 BGT)

Jij bent voor God meer waard dan wat dan ook! Een parel voor wie Hij alles over heeft, zelfs Zijn Zoon! En weet je hoe je nog meer genoemd wordt in de Bijbel? Een tempel, Zijn kind, broer of zus van Jezus, enzovoort! Hij houdt van je en daarom ben je Hem alles waard!

En zo mag je dus ook naar jezelf kijken. Je mag tegen jezelf zeggen: 'Ik ben kostbaar. Want ik kijk naar mijzelf zoals God naar mij kijkt. Ik kies er voor om niet te geloven wat een ander tegen mij zegt. En ik kies ervoor om niet naar de leugens te luisteren die in mijn hoofd zitten. Ik kies er voor om mijn zelfbeeld niet te laten bepalen door wat anderen zeggen, maar door wat God zegt.'

Wil je leren om vanuit God naar jezelf te kijken? Mag God jouw zelfbeeld veranderen? Lees dan de praktische tips in dit artikel: Gods Woord heeft kracht

In het Koninkrijk van Jezus gaat het er heel anders aan toe dan in de wereld om ons heen! Hij had alles voor jou over, maar dat had Hij graag voor je over, omdat Hij van je houdt!

Om over na te denken

  • Denk jij wel eens, dat je niets waard bent? Wanneer bijvoorbeeld?
  • God zegt in de Bijbel, dat Hij écht van je houdt. Lukt het je om dat te geloven? En als je dat moeilijk vindt, heb je een idee hoe dat komt?
  • Durf je voor de spiegel te gaan staan en tegen jezelf te zeggen: 'Ik hou van mezelf, omdat God van mij houdt?' Wat zou jou daar bij kunnen helpen?
  • Ga eens oefenen met de tips die je leest in het artikel Gods Woord heeft kracht.

Gebed

Vader, U zegt in de bijbel, dat U van mij houdt. Help mij om dat ook echt te geloven! Help mij ook om van mijzelf te houden. Om naar mijzelf te kijken zoals u naar mij kijkt. Help mij om zo ook naar andere mensen te kijken. Dat lukt me alleen met uw hulp!

In Jezus' Naam. Amen.