rachel-coyne-tImZgkTcCbQ-unsplash

Gods Woord heeft kracht!

Regelmatig mogen we pastorale gesprekken voeren en met mensen bidden. Drie dingen die we heel veel tegen komen, zijn ‘strijd in het denken’, ‘gevangen zitten in de omstandigheden’ en ‘het lukt niet om de Bijbel te lezen’. Herken je dit bij jezelf? Dan willen we je een paar handvaten mee geven. Deze drie dingen hangen namelijk helemaal met elkaar samen!

Ken je zwakke plek en neem verantwoordelijkheid

Allereerst is het goed om te beseffen wat er gaande is. Dat er een worsteling ontstaat op het moment dat jij je Bijbel pakt, is niet vreemd. Satan wil niet dat jij tijd met God doorbrengt. Hij weet dat hij dan zijn grip op je kwijt raakt. En dus haalt hij alles uit de kast om je tegen te houden.

Ben je te moe? Ga dan Bijbellezen op een  moment dat je fit bent. Vind je het moeilijk te begrijpen? Lees dan een Bijbelvertaling die eenvoudiger is in taalgebruik. Vind je lezen lastig? Doe het dan hardop of gebruik de voorleesfunctie van je Bijbel-app. Dat heeft nog een ander belangrijk voordeel: Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het Woord van God (Romeinen 10:17).

Leg je niet neer bij het probleem, maar zoek een oplossing! Heb je lekkage in je huis, dan zoek je daar meteen een oplossing voor! Hoe langer je wacht, hoe groter de schade. Zo is het ook met je ‘geloofshuis’. Lekkage, waardoor jouw tijd met God weg sijpelt, kost je veel en geeft veel schade.

Het woord ‘discipel’ is nauw verwant met ‘discipline’. Neem dus verantwoordelijkheid voor het probleem en bevestig jezelf niet in de slachtofferrol van je omstandigheden.

De Waarheid tegenover de leugen en omstandigheden

Wordt je steeds aangevallen in je denken? Voelt het alsof je in een (voortdurende) storm zit? Dan is het belangrijk dat je Gods Waarheid er tegenover gaat zetten!

Een voorbeeld:

Voel je je erg moe en uitgeput? Ga zoeken in de Bijbel (leve de Bijbel-app!). Dan kom je bijvoorbeeld bij deze tekst: “Maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.” (Jesaja 40:31)

Begin je dag met het hardop uitspreken van deze tekst. En tussen de middag nog een keer. En ’s avonds voor je gaat slapen weer. Hardop, want de Bijbel zegt, dat “het geloof uit het horen is en het horen door het Woord van God” (Romeinen 10:17)

Daarnaast maak je hiermee ook een statement in de ‘hemelse gewesten’. Je laat de geestelijke wereld weten waar je staat. Onderschat niet de kracht en het effect daarvan!

Heb je gedurende de dag even weer even een moment dat de moeheid weer toeslaat? Herhaal dan opnieuw hardop de tekst.

Zo help je jezelf je voortdurend op God te richten. En dan zul je ook gaan merken dat deze tekst écht realiteit is: ‘Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.’ (Psalm 16:8) Door Gods Waarheid uit te spreken over je leven, verleg je steeds de focus van je omstandigheden naar God. En dan zul je merken dat Hij aan je rechterhand is.

Ook reinig je op deze manier als het ware je gedachten. Tegenover de negatieve gedachten, de zorgen, de somberheid, de depressieve gevoelens, de leugens die je door jezelf of anderen zijn aangepraat, zet je de Waarheid van God.

Voel je je rusteloos? Proclameer deze tekst: “Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest.” (Psalm 116:7) En deze: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” (Mattheüs 11:28)

En ook heel krachtig: Maak het persoonlijk: “Ik kom naar U toe, omdat ik vermoeid en belast ben. Dank U dat U mij rust geeft.” Spreek het uit als jouw waarheid!

De wapenrusting van God in de praktijk

Weet je dat je op deze manier heel concreet de wapenrusting van God (Efeze 6: 10-18) gebruikt in je leven van elke dag? Je neemt het Woord van God als “zwaard van de Geest" in je mond. Je “omgordt je middel met de Waarheid”. Door het uitspreken en het je eigen maken van Gods Woord reinig je je gedachten en is dat als een “helm” die je beschermt en heling brengt. En je bouwt jezelf op in het geloof, zodat het is als een “schild” om “alle vurige pijlen van de boze uit te blussen”.

Bovendien zul je merken, dat het ook je blik op de omstandigheden en de wereld om je heen verandert. Door je te focussen op de Waarheid, ga je steeds meer oog krijgen voor wat daarmee niet in overeenstemming is. Ook in je eigen leven ga je meer en meer ontdekken waarin je niet tot je doel komt. Je gaat er naar verlangen dat er recht gedaan wordt, dat je ook zelf gaat leven naar Gods wil. Een verlangen om te gaan doen waar God je voor geschapen heeft. Je gaat wandelen met Hem door niet alleen te lezen in en te luisteren naar Zijn Woord, maar dat ook te gaan doen. Efeze 6 noemt dat “de voeten geschoeid met de bereidwilligheid van het evangelie van de vrede”.

Biddend strijden voor anderen

Maar er is meer. De wapenrusting gaat niet alleen over jou. Het gaat ook over jou in relatie met de mensen om je heen; met name je broers en zussen in het geloof. Want naast het bovenstaande staat er ook, dat we dat moeten doen “terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.” (Efeze 6:18)

Aanhoudend bidden en smeken voor anderen. Geleid door de Heilige Geest pleiten voor hen. Zonder dat is je wapenrusting niet compleet. Gods Waarheid uitspreken ook over hen! Allereerst voor je broers en zussen in het geloof. Maar ook voor dat familielid die zo ziek is, die lastige collega of klant, de buren die zoekende zijn wat het geloof betreft, je kinderen, de bestuurders van je stad, de leiders van je gemeente. Voor iedereen waarvan je weet dat Gods Waarheid (meer) in hun leven zichtbaar moet worden. Op wat voor vlak dan ook. Vraag God met welke Woord je deze persoon mag zegenen.

Heeft iemand negatieve gedachten over zichzelf? Bid dan elke dag deze tekst over hem of haar uit: "Jij, (… naam …) , bent zo kostbaar Zijn ogen, zo waardevol en Hij houdt zo veel van je!" (Jesaja 43:4). Dat kan met deze persoon samen, maar ook zonder dat hij of zij er bij is. Gewoon op momenten dat je aan deze persoon denkt.

Waarom is dat belangrijk? Om staande te blijven! Zonder dat gaat het niet! “Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.” (Efeze 6:11) En dat is omdat dit de realiteit is waarin we leven: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.” (Efeze 6:12) Er is meer tussen hemel en aarde, zegt het spreekwoord. En dat is maar al te waar! Onze omstandigheden staan niet op zichzelf. En dus kunnen we niet zonder het Woord van God!

Jezus spreken

Johannes schrijft: “In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.” (Johannes 1:4) “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid.” (Johannes 1:14) Hij heeft het hier over Jezus; het levende Woord. Door Gods Woord te spreken, spreken we Jezus.

En als we Jezus spreken over onszelf, onze omstandigheden en de mensen om ons heen, dan gaat dat zichtbaar worden! “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.” (Hebreeën 4:12)

Spreek Jezus! Ja het kost discipline. Maar het zal je leven veranderen!