geen angst meer

Geen angst meer!

Als kind moest ik regelmatig pakketjes bezorgen voor mijn vader, die een boekhandel had. Als tiener had ik daar niet altijd zin in. Op een dag deed ik alsof ik een pakje had bezorgd, terwijl deze nog steeds in mijn tas zat. Dat hield ik een paar dagen vol. Maar er waren wel steeds meer leugentjes voor nodig om mijn verhaal overeind te houden.

Ik leek er mee weg te komen. Maar van binnen voelde het echt niet goed. Elke keer dat ik mijn vader onder ogen kwam voelde ik mij slechter. Ik merkte dat er iets tussen ons in stond. En er was maar één oplossing: de waarheid vertellen. Dat was lang niet gemakkelijk, maar alleen zo kon ik de relatie weer herstellen en het vertrouwen van mijn vader terugwinnen. Hij zou boos zijn, maar ik wist dat hij het mij ook zou vergeven als ik eerlijk was.

Dat is ook wat je ziet bij Adam en Eva. Hun zonde verstoorde de relatie met God. En zodra ze God hoorden in de tuin verstopten ze zich. Ze durfden Hem niet meer onder ogen te komen. Hun zonde bracht schaamte en angst. "Hij (Adam) antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me."(Genesis 3:10 NBV) Als je bang bent voor iemand, ga je diegene het liefst uit de weg.

Liefde verdrijft angst

Maar voor God is het hiermee niet afgelopen. Hij houdt van de mensen die Hij gemaakt heeft. God keert ze niet de rug toe. In Zijn liefde komt God juist naar hen toe.

"Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden." (1 Johannes 4:9-10)

God grijpt in! Direct na de allereerste zonde confronteert God satan en de mens met de gevolgen. Maar het bijzondere is, Hij vertelt ook direct, dat hij het weer goed gaat maken. De relatie, die door de mens kapot is gemaakt, gaat Hij weer herstellen! En met de veroorzaker van de zonde, satan, gaat Hij afrekenen.

Wees niet bang

En weet je wat dat betekent voor jou? Je hoeft niet meer bang te zijn voor God! Door Zijn Zoon, Jezus Christus, is het weer helemaal goed tussen jou en God! Door de hele Bijbel heen zie je dat terug: "Wees niet bang!" Die herinnering hebben we blijkbaar nodig!

"God zei: ‘Ik ben God, de God van je vader. Wees niet bang om verder te reizen naar Egypte, want ik zal daar een groot volk uit je doen voortkomen." (Genesis 46:3 NBV)

"Maar de HEER stelde hem (Gideon) gerust: ‘Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven.’ (Richteren 6:23 NBV)

Naast het voorbeeld van Adam en Eva staan er meer voorbeelden in de Bijbel van mensen die bang zijn voor God. Mensen die God de rug toe hebben gekeerd uit angst voor God. In al die voorbeelden zie je, dat hun relatie met God kapot is. En leven zonder God betekent: leven in angst!

"Toen werd Saul bang voor David, want hij dacht: De Heer helpt David, maar Hij helpt mij niet meer." (1 Samuel 18:12 BGT)

"U was goed voor mij, Heer, daarom overkwam mij geen kwaad. Maar toen U zich voor mij verborgen hield, ging ik bijna dood van angst."  (Psalmen 30:8 BGT)

Weet je dat Jezus deze angst ook kende? "Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond." (Lucas 22:44 NBV)

Jezus wist wat Hem te wachten stond: God zou Hem verlaten. Geen relatie hebben met Zijn Vader; dat was het allerergste dat Jezus kon overkomen! Maar zelfs dat, had Jezus er voor over om jou te redden! De gevolgen van jouw zonden heeft Jezus op Zich genomen, zodat het tussen en jou en God weer helemaal goed zou zijn.

Waarheid tegenover leugen

Goed nieuws voor jou, maar slecht nieuws voor satan! En daarom zal hij er alles aan doen om jouw relatie met God te verstoren en kapot te maken. Wanneer hij maar kan, zal hij je er van proberen te overtuigen dat je alle reden hebt om bang te zijn voor God! 'Heb je nu alweer gezondigd? Daar zal God niet blij mee zijn. Dit keer zal Hij je echt niet meer vergeven .... ' Dit soort gedachten zal satan je influisteren.

Leugens die je niet moet geloven! Lees maar mee in de Bijbel:

 • "Je hoeft niet bang voor hen te zijn, want het is de HEER, je God, zelf die voor jullie strijdt.’ " (Deuteronomium 3:22 NBV)
 • ”De Heer helpt mij altijd, Hij is als een licht in het donker. Ik ben voor niemand bang. Bij de Heer ben ik veilig, daarom heb ik geen angst.” (Psalm 27:1 BGT)
 • "Toen ik naar U riep, was U dichtbij. U zei: 'Je zoeft niet bang te zijn.'" (Klaagliederen 3:57 BGT)
 • "Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen." (Jesaja 41:13 NBV)
 • "Ik heb je gemaakt. Ik heb je het leven gegeven, nog voordat je geboren was. Ik help je altijd. want jij bent Mijn dienaar, jou heb ik uitgekozen." (Jesaja 44:2 BGT)
 • "Je hoeft niet bang te zijn voor andere mensen, Want mensen zijn zwak, ze leven maar kort. Net als een bloem die maar even bloeit en dan doodgaat.” (Jesaja 51:12 BGT)
 • "Je hoeft voor niemand bang te zijn, want ik ben bij je. Ik zal je redden als je in gevaar bent.” (Jeremia 1:8 BGT)
 • "Toen ik Hem zag schrok ik heel erg, en ik viel languit op de grond alsof ik dood was. Maar Hij legde Zijn rechterhand op me en zei: 'Je hoeft niet bang te zijn. Ik ben de eerste en de laatste.Ik ben degene die leeft! Ik was dood, maar nu leef Ik voor altijd en eeuwig. Ik heb de macht gekregen over de dood en het land van de dood.'" (Openbaring 1:17-18 BGT)

Aldoor diezelfde woorden: "Wees niet bang!" Er is geen reden meer om bang te zijn voor God als je vertrouwt op God en je hart aan Hem geeft! Als je gelooft, dat Jezus voor jou is gestorven en de relatie tussen God en jou heeft hersteld. Satan is verslagen. En daar mag je hem elke keer weer aan herinneren als hij jou leugens in probeert te fluisteren. Herinner hem er aan, dat Jezus Heer is in jouw leven en satan kan niets anders doen dan vluchten!

Geef liefde door

Jij bent veilig bij God! Hij houdt van je! En dat mag je ook uitstralen naar anderen. Dat is wat de Heilige Geest in jou zal doen.

Ik moet denken aan het voorbeeld van Jozef. Ook hij was een beeld van God: ondanks alles wat ze hem hebben aangedaan, zegt hij tegen zijn broers: "Maar wees niet bang en maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden." (Genesis 45:5 NBV)

Hij kan dat, omdat hij als het ware door Gods ogen naar zichzelf kijkt en zo ook naar anderen kijkt. En hij laat het oordelen aan God over: "Maar Jozef zei: ‘Wees maar niet bang. Ik kan toch Gods plaats niet innemen?" (Genesis 50:19 NBV)

En ook David laat een beeld van God zien. Daarmee bemoedigt hij ook anderen: "Blijf voortaan bij mij en wees niet bang. Wie u naar het leven staat, krijgt met mij te doen. Bij mij bent u veilig.’ " (1 Samuel 22:23 NBV)

Geen veroordeling meer

Door Jezus is er geen veroordeling meer voor jou! "Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood." (Romeinen 8:1-2 NBV21)

Betekent dat dan dat je er maar op los kunt zondigen? Omdat het toch niet uit maakt? Jezus heeft toch alles goed gemaakt?

Denk dan even aan je eigen ouders. Stel ze hebben jou net iets vergeven. Ga je dan direct weer iets doen wat je relatie met hen op het spel zet? Omdat ze het je toch wel weer vergeven? Ik denk het niet! Je bent veel te blij, dat het weer goed is! En dat wil je graag zo houden!

En zo is het ook met God. Wanneer je er over na denkt, wat Jezus heeft gedaan om het weer goed te maken, dan wil je er toch alles aan doen om het ook goed te houden?

Niet de zonde heeft het laatste woord, maar de liefde van God. In Jezus werd dat zichtbaar. Aan jou de vraag of je die liefde wilt beantwoorden. Grijp je Zijn uitgestoken hand vast? Mag Hij je bevrijden van angst en schaamte? En wil je die liefde dan vervolgens ook doorgeven?

"Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft." (1 Johannes 4:17-19)

God liefhebben boven alles, je naaste liefhebben, maar ook: jezelf liefhebben als kostbaar schepsel van God.

Om over na te denken

 • Heb jij wel eens iets gedaan waar je ouders heel erg boos om waren? Hoe voelde je je toen? Wat was er toen nodig om het weer goed te maken met hen?
 • Heb je wel eens een tijd iets geheim gehouden voor je ouders waardoor je tegen hen moest liegen? Hoe voelde dat? Heb je het uiteindelijk eerlijk verteld? Hoe reageerden ze? Wat leverde dat op?
 • Door Jezus is het weer helemaal goed tussen jou en God! Vind je het moeilijk om dat te geloven? Hielp het je om te lezen wat er in de Bijbel staat over bang zijn voor God?
 • Stel je wordt je bewust, dat je iets gedaan hebt wat niet past bij een leven met God. Vertel je dat dan op dat moment ook direct aan God en vraag je vergeving? Of doe je dat pas 's avonds als je naar bed gaat? Of nog later?
 • Heb je wel eens last van die gedachten, die satan ons influistert? Hoe ga je daar mee om? Heeft deze Bijbelstudie je op ideeën gebracht om daar anders mee om te gaan?

Wil je oefenen met het zetten van Gods waarheid tegenover de leugen of de strijd in jouw denken? Lees dan de tips in de Bijbelstudie 'Gods Woord heeft kracht'.

Gebruikte Bijbelteksten

Genesis 3:10
Genesis 45:5
Genesis 46:3
Genesis 50:19
Deuteronomium 3:22
Richteren 6:23
1 Samuel 18:12
1 Samuel 22:23
Psalm 27:1
Psalm 30:8
Jesaja 41:13
Jesaja 44:2
Jesaja 51:12
Jeremia 1:8
Klaagliederen 3:57
Lucas 22:44
Romeinen 8:1-2
1 Johannes 4:9-10
1 Johannes 4:17-19
Openbaringen 1:17-18

Meer lezen in de Bijbel

Jesaja 29:11
Galaten 5:1-6
Galaten 5:13-26
Efeze 4:17-32
Kolossenzen 3:12-17

Gebed

Vader, dank U wel, dat het weer goed is tussen mij en U! Dank U, Jezus, voor alles wat U voor mij hebt gedaan! Help mij door de Heilige Geest om het ook écht te geloven! Help mij om de leugens van satan tegen te spreken. Ik wil het niet langer geloven! Ik wil niet langer bang zijn. Ik kies er voor om te geloven wat U zegt, Vader, want bij U ben ik veilig! Jezus, U strijdt voor mij! Help mij door de Heilige Geest om steeds meer op U te lijken in wat ik denk en zeg en doe. Laat uw liefde in mij stromen! En maak mij vrij van elke angst.

In Jezus' Naam, Amen!