christian-dubovan-Y_x747Yshlw-unsplash

Wat ben jij waard?

Wat is jouw economische waarde? Die vraag wordt steeds belangrijker in onze maatschappij. Zeker in tijden van economische crisis. Wat kost jij de samenleving en wat lever jij op? Je wordt van alle kanten uitgedaagd of opgelegd om zoveel mogelijk op te brengen. En kost je teveel, dan wordt je doen en laten even goed onder de loep genomen. Op zoek naar een manier om kosten en baten meer in balans te krijgen. Je gaat maar zo aan jezelf twijfelen. Wat ben ik nu eigenlijk waard?

Ook in de Bijbel komen we deze vraag tegen. "HEER, wat is de mens dat u om hem geeft, de sterveling dat u aan hem denkt?" (Psalm 144:3). "Schenk de mens niet langer aandacht. Wat is hij zonder adem in zijn neus? Wat heeft hij te betekenen?" (Jesaja 2:22) Wat ben ik nu helemaal waard?

Dezelfde vraag, maar met een totaal andere achtergrond. In de Bijbel gaat het niet om jouw economische waarde en over wat jij oplevert. Het gaat telkens om jouw positie tegenover de almachtige en heilige God. "Stof ben je, tot stof keer je terug." zegt God in Genesis 3:19. Dat klinkt niet erg hoopvol! Maar zo staat de in zonde gevallen mens er voor.

God dank is dat niet het enige dat God ons te zeggen heeft! "Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren." (Romeinen 5:8) Jij bent Hem meer waard dan wat dan ook! Een parel voor wie Hij alles over heeft, zelfs Zijn Zoon! (Matteüs 13:46). Een tempel, Zijn kind, broer of zus van Jezus, enzovoort! Hij houdt van je en daarom ben je Hem alles waard!

Als volger van Jezus mag jij het verschil maken. Jij mag anderen laten merken: Jij bent mij alles waard, want ik kijk naar jou, zoals God naar jou kijkt. In het Koninkrijk van God gaat het er heel anders aan toe dan in de wereld om ons heen! Jij kostte Hem alles, maar Hij had het met alle liefde voor je over!

Hoe kun jij deze liefde uitdelen aan anderen?