iiona-virgin-6uyKmS_Q_Vs-unsplash

Vertel het verder!

Anderen vertellen over Jezus ... Doe je dat wel eens? En zo ja, waarom doe je dat?

Misschien wel omdat Jezus ons daar zelf de opdracht voor geeft. Die opdracht lees je in Matteüs 28:19-20 (NBV), ook wel bekend als het 'zendingsbevel' od 'de grote opdracht': "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb."

Een hele bekende tekst! Maar ineens viel mij het woordje 'dus' mij op. "Ga dus heen" staat er in de NBV. Nog nooit was me dát opgevallen!

Het lijkt maar een simpel woordje ... Maar het heeft in dit geval een grote betekenis! Het woord 'dus' wil zeggen, dat er een conclusie wordt getrokken. En daarom is het belangrijk om te lezen wat Jezus net daar vóór heeft gezegd. "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde." (Matteüs 28:18 NBV) En dan gaat Hij verder met de zin "Gaat dus heen". De opdracht die Jezus geeft, is dus het gevolg van wat Hij daar vóór gezegd heeft!

Koninkrijk van God

Om dat goed te snappen, is het belangrijk om iets te weten over het Bijbelboek Mattheüs. Dit evangelie gaat helemaal over het Koninkrijk van God. Over Jezus, die komt om Zijn Koninkrijk te herstellen. Jezus geeft Zijn leerlingen les over hoe het leven in dat koninkrijk er uit moet zien. Hoe de burgers van Zijn Koninkrijk herkenbaar zijn. En Jezus geeft Zijn leerlingen de opdracht om zelf ook aan anderen te vertellen over het Koninkrijk van God: "Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” (Matteüs 10:7) Jezus wil, dat iedereen te horen krijgt over het Koninkrijk van God!

Iedereen moet weten dat Jezus op aarde kwam om Zijn Koninkrijk te herstellen. En weet je, ook satan heeft dat drommels goed door! Daarom probeert hij Jezus te verleiden om voor hem te knielen. "De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’ Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”’ (Matteüs 4:8-10 NBV) Jezus trapt er niet in!

Jezus waarschuwt later ook: "Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon." (Matteüs 6:24 NBV) Een mens kan kiezen; zo heeft God de mens gemaakt. In Genesis lees je hoe de mens koos voor die andere 'heer' in plaats van te kiezen voor God. En in de rest van de Bijbel kun je lezen welke gevolgen die ene verkeerde keuze gehad heeft. Satan kreeg het voor het zeggen op aarde ... Het gevolg: dood, ziekte, handicap, leugen, haat, oorlog, ruzie, pesten, enzovoort. Het tegenovergestelde van hoe God het had bedoeld ...

Jezus laten zien

In Mattheüs lezen we over Gods reddingsplan. Over Jezus die onze zonden op zich nam, de dood overwon en ons bevrijdde uit de macht van satan. En daarom kan Hij zeggen: "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde." (Matteüs 28:18 NBV) Zijn Koninkrijk is gevestigd! En dát moet iedereen weten! Want het is een levensreddend evangelie!

Dank zij Jezus is er voor ieder mens redding mogelijk! Maar iedereen zal wel eerst een keuze moeten maken. Vóór God en tegen satan. "Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld." (Marcus 16:16) Er is alleen nieuw leven mogelijk als je Jezus erkent als je Verlosser en je je helemaal over geeft aan Hem!

Mag Jezus Heer zijn in jouw leven? Wil je Hem de touwtjes in handen geven? Ben je bereid om alles wat daar niet bij hoort achter je laten en Jezus te volgen?

En als je Jezus volgt, dan gaan anderen dat ook merken. Met woorden kun je mensen nog voor de gek houden. Maar niet met je gedrag. Jezus zegt daar over: "Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader." (Matteüs 7:21 NBV) Zien anderen aan jou, dat je bij Jezus hoort? Is Zijn Koninkrijk zichtbaar in jou?

Vertellen over Jezus

Jezus wil jou redden, maar ook jouw medeleerlingen op school, je teamgenoten op de sportclub, je collega's in de winkel waar je werkt, je buren, iedereen! En Jezus wil jou daar voor gebruiken! Jij kunt het verschil maken in het leven van deze mensen. Als Jezus jouw Redder en Verlosser is, dan heb je het mooiste cadeau gekregen dat er bestaat! En je kunt God laten zien hoe dankbaar je daarvoor bent, door anderen over Hem te vertellen; over dat Jezus van hen houdt en ook hún Redder en Verlosser wil zijn.

Jouw getuigenis kan hun leven veranderen! Maar je zult ook merken, dat het best lastig is. Niet iedereen zal je dankbaar zijn. Je zult ook merken, dat sommigen je er om uitlachen, boos op je worden, niets meer met je te maken willen hebben. Aan de ene kant kun je het verschil maken, maar aan de andere kant kan het je ook iets kosten.

Jezus waarschuwt er een paar keer voor, dat het geen gemakkelijke weg is! "Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen." (Matteüs 16:24) Jezus volgen kost strijd; tegen jezelf, tegen de zonde, tegen de machten van het kwaad en de heersers van deze wereld. En dat is zwaar!

Maar je staat er niet alleen voor! Jezus wil jou bemoedigen! "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde." (Matteüs 28:18) Jezus zegt: 'Ik heb het kwaad overwonnen. Dat heb Ik gedaan voor jou! En omdat Ik dat al voor jou heb gedaan, hoef jij mij alleen maar te volgen! Volg mijn voorbeeld! Zoals Ik heb laten zien hoe het leven in Mijn Koninkrijk er uit ziet, zo mag jij ook leven! Leven in vrijheid! En dat gun je toch iedereen?!'

En Jezus heeft een opdracht voor jou: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb."

Maar Jezus belooft je ook iets: "En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ "(Matteüs 28:19-20 NBV) Je bent nooit alleen in Gods Koninkrijk! Jezus redt en geeft jouw leven zin! Hij zal je zegenen in alles wat je doet! Aan wie ga jij het goede nieuws verder vertellen?

Om over na te denken

  • Wie is Jezus voor jou? Heb je al echt een keuze voor Hem gemaakt? En waarom heb je dat gedaan? Of twijfel je nog? Wat maakt dan dat je twijfelt?
  • Kom jij er altijd voor uit dat je christen bent? Waarom wel/niet?
  • Sta je er wel eens bij stil, dat jouw getuigenis het verschil kan maken in het leven van iemand anders?
  • Jezus waarschuwt, dat het volgen van Hem ook best lastig is! Heb je daar wel eens wat van gemerkt? Kun je voorbeelden noemen?
  • Heb je iemand anders wel eens over Jezus vertelt? Hoe reageerde diegene? Vind je het lastig om anderen te vertellen over Jezus? Wat maakt het zo lastig?
  • Jezus belooft je, dat Hij altijd bij je is en je zal helpen. Kun je daar een voorbeeld van noemen uit je eigen leven?
  • Heb je wel eens de kracht van de Heilige Geest ervaren? Kun je daar iets over vertellen? En als je daar nog niets van hebt ervaren: Wat zou je graag willen ervaren? Heb je God daar wel eens om gebeden?
  • Durf je het aan om deze week een stap te zetten? Wie ga jij deze week vertellen over Jezus? Begin er mee om elke dag voor diegene te bidden en vraag God om een goede mogelijkheid om met diegene in gesprek te komen. Geloof dat Hij je de juiste woorden zal geven!

Gebruikte Bijbelteksten

Mattheüs 4:8-10
Mattheüs 6:24
Mattheüs 7:21
Mattheüs 10:7
Mattheüs 16:24
Mattheüs 28:18-20
Markus 16:16

Meer lezen in de Bijbel

Exodus 4:1-17
Psalm 105:1-5
Daniël 6
Johannes 16:5-15
Handelingen 2:37-47

Gebed

Vader, dank U wel voor uw reddingsplan! Ik wil zeggen, dat ik van U hou en wil kiezen voor een leven met U! Laat uw Koninkrijk zichtbaar worden in mijn leven. Dank U, Jezus, dat U mij gered en bevrijd hebt. Dat ik dank zij U weer vrij mag zijn. Dat gun ik iedereen! Wilt U mij helpen om niet allen te zeggen dat ik christen ben, maar dat ook te laten zien. Help mij door Uw Heilige Geest om anderen te vertellen over wat U in mijn leven hebt gedaan. Laat mij de kracht van de Heilige Geest ervaren. Help mij om U Koninkrijk zichtbaar te maken. En help mij om anderen hierover te vertellen. Dank U, dat U mij daarbij zult helpen en belooft er altijd voor mij te zijn.

In Jezus' Naam, Amen!