joshua-j-cotten-QNaBO0oHeyo-unsplash

Versla de vijand!

Geen Bijbelstudie, maar wel een Bijbelse les ... Geleerd tijdens onze vakantie.

Voor de tweede nacht op rij werden we uit onze slaap gehouden op de camping. Enkele muizen hadden besloten in de nachtelijke uren bezit te nemen van onze caravan. Telkens als we bijna in slaap vielen, was er ineens weer hard geknaag, haastig getrippel of luid gepiep. Tot diep in de nacht ging het door.

Het feit dat we alle gaten en kieren dicht hadden gestopt die ochtend en nog maar weer eens alles schoongemaakt hadden, daagde de muizen blijkbaar uit er een schepje bovenop te doen. We voelden ons gesloopt.

De wetenschap dat we enkele uren later weer paraat moesten staan om te bidden voor mensen, we zitten in het gebedsteam van de camping, maakte ons niet vrolijker. We waren er echt helemaal klaar mee …

Help!

Uiteindelijk ging ik met mijn wanhoop naar God. "Als U wilt dat we morgen nog wat voor anderen kunnen betekenen, laat het dan echt stoppen nu. Wat moeten we doen?"

En meteen kwam deze tekst in mijn gedachten: ‘Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.’ (1 Thessalonicenzen‬ ‭5:18‬) En dat ben ik dus gaan doen. Danken voor alle zegeningen van de afgelopen dagen en weken.

Toch hield het geknaag niet op. Ik voelde hoe het mijn dankbaarheid roofde. Weer vroeg ik God: "Wat moet ik doen?" Opnieuw antwoordde God meteen: "Blijf volharden." Okay … Niet het bijltje er bij neergooien. Niet de boel inpakken en naar huis, maar doorgaan met de bediening die we hier hebben. En weer deden we een poging om te slapen.

Totdat er een muis vlak langs ons hoofd rende! "Heer ik hou dit echt niet vol zo! Wat moet ik doen?" En meteen hoorde ik een zin in mijn hoofd uit een bekend Opwekkingslied: 'U trapt de vijand plat, onder mijn voeten, God'. Okay, we moeten blijven. Er zullen bijzondere doorbraken komen.

Ik deelde al het bovenstaande met mijn, eveneens nog steeds wakker zijnde, vrouw. Ook zij was er helemaal klaar mee. "Ik ga maar Bijbel lezen." zei ze. "Zo hou ik het niet vol." Ze kreeg Psalm 110 op haar hart. En het eerste vers was meteen raak! ‘De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.’ (Psalm‬ ‭110:1‬) Wow! Wat een bevestiging! We zullen doorbraken mee gaan maken!

Opnieuw deden we een poging te slapen. Weer geritsel bij ons hoofd. Toen we weer de lamp aan deden, stopte het geknaag en was het stil. Blijkbaar hielden de muizen er niet van hun werk in het licht te doen … En dus zijn we gaan slapen met het licht aan. Opnieuw werd ik geraakt door de geestelijke betekenis hiervan.

Geknaag

Toen ik in de ochtend, na 3,5 uur slaap, wakker werd en alles nog eens overdacht, zag ik nog een diepere betekenis. Want is dit niet precies hoe het vaak gaat in ins leven? We hebben een verlangen om God te dienen. Om te gaan doen wat Hij op ons hart legt. Maar dan begint het geknaag. Aan ons zelfvertrouwen, onze tijd, onze gezondheid, ons huwelijk, ons gezin, etc. En we stropen onze mouwen op en gaan hard aan het werk om de kieren en gaten te dichten.

Maar de vijand doet er gewoon een schepje bovenop. We raken uitgeput, moedeloos, wanhopig en hebben de neiging om het bijltje er bij neer te gooien. En voor je het weet gaan we twijfelen aan ons verlangen of onze bediening. De blijdschap wordt geroofd. Of we hebben er gewoon niet meer de energie voor.

En met al ons zwoegen en ploeteren vergeten we, dat niet de kieren en de gaten het probleem zijn, maar de muizen! Alle kracht lekt weg door het buiten houden van de muizen in plaats van het bestrijden van de muizen zélf! En als we er al toe komen de muizen te bestrijden, vergeten we dat het weinig zin heeft als we niet de handen ineen slaan met de mensen om ons heen.

Welke muis of muizen moet jij bestrijden? Weten de mensen om je heen van jouw 'muizenprobleem'? Ga je sámen het gevecht aan? God bepaalde me bij vier belangrijke sleutels:

  • Wees in alles dankbaar
  • Volhard
  • Trap de vijand plat
  • Breng wat in de duisternis is in het licht!

Elke muis zal verslagen worden!

En voor wie weten wil hoe het verder ging: we kregen een anti-muizen-stekker aangeboden (die goed werkte!), mensen boden ons hun caravan aan om te overnachten en in de dagen erna hebben we een paar geweldige doorbraken meegemaakt; zowel persoonlijk als bij mensen waarvoor we mochten bidden. God is goed!