vergeving

Ik vergeef je!

Stel je voor: Je hebt de tablet van je vader geleend voor een project waar je mee bezig bent. Je hebt belooft er heel voorzichtig mee te zijn, want je weet hoe zuinig hij er zelf op is. De hele dag gaat het goed, maar op de trap gaat het mis ... Je glijdt uit en de tablet glipt uit je handen. Gevolg: een flinke barst in de glasplaat! Hoe ga je dat ooit aan je vader vertellen? 's Middags vertel je je broer wat er is gebeurd. 'Het komt wel goed!' zegt hij ...

's Avonds komt je vader thuis ... Je hebt geen idee hoe je hem dit moet vertellen! En hoe ga je dat ooit terugbetalen? Met lood in je schoenen en een hart dat bonkt in je keel biecht je je vader op wat er is gebeurd en biedt je je excuses aan. Tot je verbazing begint je vader te lachen!

"Fijn, dat je zo eerlijk bent! We praten er niet meer over!" zegt hij "En ... je broer, heeft alles gerepareerd! Er zit al weer een nieuwe glasplaat op!" Wat een opluchting! Niet alleen vanwege het feit dat de tablet weer is gemaakt, maar vooral omdat de relatie met je vader weer goed is. Deze vervelende gebeurtenis staat niet meer tussen jou en hem in. Dat is het meest belangrijk! En wat ben je je broer ook dankbaar! En dat zul je hem laten weten ook!

Het is weer goed

Tegelijkertijd blijft het je wel bij! Een volgende keer zul je echt wel even wat moed bij elkaar moeten verzamelen om je vader weer te vragen of je zijn tablet mag lenen. En je zult nóg voorzichtig zijn. Niet zozeer vanwege de tablet, maar omdat je de relatie met je vader niet wilt beschadigen! Aan de andere kant: door wat er gebeurd is, heb je ook vertrouwen gekregen. Je weet nu, nog zekerder dan eerst, dat je altijd bij je vader terecht kunt! Het is alsof er binnen in je hart iets is veranderd.

Zo is het ook met je Hemelse Vader. Weet je wat de Bijbel zegt over geluk? "Wat is het echte geluk? Dat God je als een goed mens ziet, ook al verdien je dat niet. Ook David heeft dat gezegd in de heilige boeken. Hei zei: 'Je bent gelukkig als God je zonden vergeeft. Je bent gelukkig als God niet meer denkt je fouten, en niet meer kijkt naar je schuld.'" (Romeinen 4:6-8 BGT)

Dát is het evangelie van de vergeving van zonden. Alles is je kwijt gescholden! De zonden die je hebt gedaan én zelfs die je nog gaat doen. Wat een geschenk! Er is een streep door de rekening gezet. Maar weet je wat nog belangrijk is? De relatie met je Vader is weer helemaal goed!

En dat wil je natuurlijk niet op het spel zetten! Uit dankbaarheid ga je als vanzelf alles doen wat je kan om die dankbaarheid ook te laten zien. Haast vanzelf ga je er extra op letten, dat je de relatie niet weer in gevaar brengt. Het gaat je niet meer om jezelf te redden, niet om Gods liefde te verdienen, maar juist om Hem jouw liefde en dankbaarheid te laten zien! En dat is precies de verandering waar de Heilige Geest voor zorgt!

Wat is je focus?

En ja, het gaat ook wel eens mis. Soms ben je zo bezig met problemen waar je mee rond loopt of met vrienden, met school, met sporten of wat dan ook. Ongemerkt breng je steeds minder tijd met God door. Eigenlijk heb je alleen aandacht voor je omstandigheden.

Gevolg: je gaat vanuit alle dingen die je bezig houden naar Jezus kijken. En dan loop je vast in allerlei vragen. Dan is satan er ook als de kippen bij om je in te fluisteren, dat het toch niets wordt, dat je het nu wel kan vergeten, dat je niets waard ben, dat niemand om je geeft.

En dus is het belangrijk te veranderen. Weer tijd maken voor God. Dan zul je merken, dat de Heilige Geest je gaat helpen om anders te kijken. In plaats van dat je kijkt vanuit je omstandigheden naar Jezus, ga je vanuit Jezus naar je omstandigheden kijken. Dan wordt je vrij van alle leugens die satan je probeert in te fluisteren. Door Jezus ben je vrij! Daar kan satan niets aan veranderen!

"Wat moet ik hier verder nog over zeggen? God houdt van ons. Voor wie zouden wij dan nog bang moeten zijn? God liet toe dat zijn eigen Zoon gedood werd. Hij leverde hem uit aan slechte mensen. Dat deed God voor ons allemaal. Maar dan is het zeker dat hij ons ook het eeuwige leven zal geven, het eeuwige leven dat zijn Zoon al gekregen heeft. Wij zijn door God uitgekozen. Moeten we dan bang zijn als mensen ons beschuldigen of ons veroordelen? Nee! Want God ziet ons als goede mensen. Jezus Christus is gestorven, maar nog belangrijker: hij is opgestaan uit de dood. Hij is in de hemel en zit naast God, aan de rechterkant. Hij laat ons nooit in de steek. Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen. Ook al moeten we lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd. Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, ook al is ons leven in gevaar. In de heilige boeken staat: 'Omdat we bij u horen, moeten we elke dag lijden. We worden behandeld als schapen die geslacht worden.' Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons. Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!" (Romeinen 8:31-39)

Om over na te denken

  • Heb je wel eens iets opgebiecht waar je veel spijt van had of je excuses aangeboden voor iets dat je hebt gezegd of gedaan? Hoe reageerde die ander? Wat deed het met jou zelf?
  • Maakt het voor jou uit aan wie je iets opbiecht of excuses aanbiedt? Zit er verschil in het excuses aanbieden aan je ouders of je beste vriend of vriendin of aan iemand die je niet zo goed kent? Hoe komt dat denk je?
  • Heeft iemand jou wel eens iets vergeven waar je veel spijt van had en heel erg mee zat? Wat deed dat met jou? Had het ook gevolgen voor de relatie die je met die persoon had?
  • Als je je excuses aanbiedt, vraag je die ander dan ook om vergeving? Wat is het verschil tussen die twee dingen?
  • Zijn er op dit moment dingen waar je mee rond loopt, die je eigenlijk zou moeten vertellen? Of waarvoor je eigenlijk je excuses aan moet bieden of vergeving moet vragen?
  • Heb je zelf wel eens iemand vergeven die iets van jou kapot heeft gemaakt? Of iemand die jou pijn heeft gedaan door iets wat hij of zij deed of zei? Dat was vast niet gemakkelijk! Wat was er voor nodig om die ander toch te kunnen vergeven? Waarom wilde je die ander vergeven?
  • Jezus heeft betaald voor al jouw zonden, voor al je fouten. Denk je daar wel eens over na? Wat betekent dat voor jou?
  • Door Jezus is alles weer goed tussen jou en God. Helpt dat ook om anders naar jezelf te kijken? En helpt dat ook om anders naar je omstandigheden te kijken?
  • "God houdt van ons. Voor wie zouden wij dan nog bang moeten zijn?" (Romeinen 8:31) Merk je wel eens, dat God je helpt om angsten te overwinnen? Bid je daar wel eens om?
  • "Maar hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons." (Romeinen 8:37) Betrek je God ook echt bij de moeilijke dingen waar je mee te maken hebt? Welke moeilijkheden heb jij samen met God overwonnen?

Gebruikte Bijbelteksten

Romeinen 4:6-8
Romeinen 8:31-39

Meer lezen in de Bijbel

Psalm 103:10-12
Jesaja 43:25
Jesaja 55:7
Micha 7:18-19
Matteüs 6:14-15
Matteüs 18:21-35

Gebed

Here Jezus, dank U wel voor wat U voor mij hebt gedaan! Dank U wel, dat U alles goed gemaakt hebt tussen mij en de Vader. Vaak vergeet ik dat helemaal ... Dan denk ik alleen maar aan de problemen waar ik in zit. Aan de dingen die niet goed gaan. En daarna denk ik pas aan U. En dan voelt het alsof U heel ver weg bent. Help mij om het om te draaien! Laat de Heilige Geest in mij werken, zodat ik eerst na U kijk en dan pas naar mijzelf en mijn omstandigheden.

Vader, dank U dat U mij vergeeft. Help mij ook om mijzelf te vergeven als dat nodig is. En help mij om anderen te vergeven. Is er nog iemand is aan wie ik vergeving moet vragen? Of aan wie ik mijn excuses aan moet bieden? Brengt U die persoon op dit moment in mijn gedachten. Geef mij kracht en moed om naar die persoon toe te gaan en te zeggen wat er is en dat het me spijt. Vader, samen met U kan ik alle angst en alle moeilijkheden overwinnen. Dat kan omdat Jezus Overwinnaar is!

Dank U wel. In Jezus' Naam. Amen!