vergeven

Tijd om te vergeven!

Heb je op TV wel eens naar 'Het Familiediner' gekeken? "Het programma waarin Bert van Leeuwen familieleden weer bij elkaar aan één tafel brengt." Een eerste stapje op weg om problemen in de familie (of met vrienden) weer goed te maken. Wat gaat er veel mis tussen mensen, ook binnen families en vriendengroepen! Soms gebeuren er echt vreselijke dingen. Dingen die nooit hadden mogen gebeuren. En dat poets je niet zo maar even weg. Maar vaak gaat het alleen om misverstanden. Kleine dingen die uit de hand lopen. En dat gaat broeien. Er is koppigheid, iemand wil zijn recht halen, niet de minste willen zijn.

Nu zitten er ook wel eens christenen in het programma. Best raar eigenlijk als je er over nadenkt ... Zou je juist bij hen niet iets totaal anders moeten zien? Misschien is het een open deur intrappen, maar is het niet heel vreemd dat er christenen in dit programma zitten? De Bijbelis toch heel duidelijk over hoe we met elkaar om moeten gaan? Hoe kan het dan zo uit de hand lopen?

Geen haar beter?

Misschien denk je nu: 'Natuurlijk, maar ook christenen kunnen nu eenmaal nog steeds zonden doen. De volmaaktheid komt pas nadat Jezus terug komt.' Dat wordt vaak als reden gebruikt. En als je terug kijkt op wat je doet en zegt, dan kun je inderdaad tot de conclusie komen dat er zonde in het spel is. Maar het wordt ook vaak gebruikt als argument richting de toekomst! 'We zijn nu eenmaal zondig en dus is het niet te voorkomen, dat er dingen mis gaan!'

Maar dat is niet wat Jezus ons leert! Zeker, de zonde is er! Jezus kwam om daarvoor te sterven aan het kruis. Hij stierf voor elke zonde die is gedaan en nog gedaan zal worden. Maar dat laatste mag nooit een excuus zijn om jezelf vrij te pleiten. "Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer." zegt Jezus tegen de vrouw die betrapt was op overspel. (Johannes 8:11)

In de brief aan de Romeinen schrijft Paulus: "Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. Laat de zonde dus niet heersen over uw sterfelijke bestaan, geef niet toe aan uw begeerten. Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid. De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade. Betekent dit nu dat we vrijuit mogen zondigen omdat we niet onder de wet staan, maar onder de genade leven? Absoluut niet." (Romeinen 6:10-15) 

Paulus legt hier uit: Als je zegt christen te zijn, dan geloof je in de vergeving van je zonden. En vanuit dat geloof heb je een verlangen om Jezus te volgen. Dan kan het niet anders dat anderen dat merken. In wat je doet en juist niet doet, in wat je zegt en niet zegt en ook in hoe je om gaat met anderen.

Je bent anders!

Daarbij past het dus niet dat je ten koste van alles je gelijk probeert te halen. En ook niet dat je de deur voor een ander dicht gooit. Of iemand pest of negeert. Of het weigeren de ander te vergeven. Want hoe kun je anders bidden: "Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was." (Matteüs 6:12)

De woorden van Jezus kun je niet negeren: "Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven." (Matteüs 6:14-15) En: "Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw hebben, vergeef hun." (Lucas 17:3)

Eerst naar jezelf kijken

Vergeven gaat dus echt niet zomaar! Daar is soms een goed gesprek voor nodig en berouw. En soms ook veel geduld! "En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: “Ik heb berouw,” dan moet je hun vergeven." (Lucas 17:4) En dat dat niet zo makkelijk is, blijkt uit de reactie van de discipelen: "Geef ons meer geloof!"

En dat is precies het punt! Als je zo met anderen om wilt gaan, dan moet je eerst naar jezelf kijken en jezelf een paar vragen stellen: Geloof ik met heel mijn hart, dat God mij alles vergeven heeft? Begrijp ik wat Jezus voor mij heeft gedaan? Heb ik echt een relatie heb met God en geloof ik dat Hij echt van mij houdt?

Neem eens de tijd om goed na te denken over jouw antwoorden. Is er iets dat jouw geloof in de weg zit? Bid er dan voor! Vraag of God het op wil ruimen. Weet je, als Jezus' liefde jouw leven vult, dan verandert dat je leven. "Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde." (Efeziërs 4:2)

Stap 1 is dus tegen jezelf zeggen: God heeft mij vergeven en God houdt van mij. Stap 2 is dat je beseft: God vergeeft ook die ander en houdt van die ander.

In de kerk wordt dat heel duidelijk als we het Avondmaal vieren. Allemaal mensen die samen brood eten en wijn drinken, omdat ze allemaal geloven dat ze vergeving hebben gekregen en geliefd zijn door God. Samen eten en drinken, samen vieren dat door het sterven van Jezus onze relatie met God is hersteld. Samen op weg naar het grote Familiediner in de hemel: het Feest van onze HEER: de bruiloft van het Lam! En dat mag nu al zichtbaar worden in hoe jij en ik hier met elkaar om gaan.

Om over na te denken

  • Geloof je dat God jou alles heeft vergeven? Wat heeft Hij jou precies vergeven? Probeer eens om het allemaal op te schrijven.
  • Ben je ook echt gestopt met die dingen die God jou heeft vergeven? Welk gevolg heeft dat gehad voor jou en/of voor andere mensen?
    En als je nog steeds worstelt met deze dingen: Wat staat stoppen met die bepaalde zonde in de weg? Heb je God gevraagd om je hier bij te helpen? Heb je andere christenen gevraagd om je te helpen?
  • Heb je het idee, dat je echt een relatie met God hebt? Wat heeft jou daarbij geholpen? Of wat heb je nodig om te groeien in die relatie?
  • Probeer eens uit te leggen wat het voor jou betekent, dat God van je houdt.
  • Heeft iemand jou wel eens iets vergeven? Wat betekende dat voor jou?
  • Is er iemand in jouw omgeving die van jou vergeving nodig heeft? Ben je er klaar voor om dat deze week te doen? Wat staat daarvoor nog in de weg?

Gebruikte Bijbelteksten

Mattheüs 6:12
Mattheüs 6:14–15
Lukas 17:3-4
Johannes 8:11
Romeinen 6:10–15
Efeziërs 4:2

Meer lezen in de Bijbel

2 Kronieken 7:11-22
Psalm 86:1-7
Mattheüs 18:21-35
Efeziërs 4:17-32
Kolossenzen 3:5-17

Gebed

Vader, dank U wel voor Uw vergeving. Dank U, voor Uw liefde voor mij. Soms sta ik daar veel te weinig bij stil. Ik verlang er naar om een relatie met U te hebben. Wilt U mij laten zien wat die relatie in de weg staat. Help mij om alles op te ruimen. Help mij om Uw liefde te voelen. Help mij ook om mezelf te vergeven. En maak zo ruimte in mij om ook andere te vergeven. Leer mij om de ander te vergeven en geef mij daarvoor de kracht. En als ik een ander om vergeving moet vragen, geef dan ook daarvoor de kracht. Help mij door Uw Heilige Geest.

In Jezus' Naam, Amen!