gespleten wilg
gespleten wilg
afgebroken tak

Staan blijven in de storm

Afgelopen vrijdag liep ik over de IJsseldijk bij Zwolle-zuid. Ik passeerde een oude wilg. Ik kom er er vaak langs en het leek van buiten zo'n onverwoestbare boom. Maar nu, na de zomerstorm van woensdag, was hij helemaal opengescheurd. En nu werd ineens zichtbaar hoe verrot de boom van binnen was. Een boomexpert had het wellicht allang ontdekt? Maar ik, als leek, werd er door overvallen.

Het beeld zette mij stil. God bepaalde me bij de vraag: "Hoe zit het met jouw binnenkant? En wat wordt er bij jou zichtbaar als je door een storm moet gaan? Wat zien de mensen dan wat nu nog voor iedereen verborgen is?"

God zelf, de 'boomexpert', weet het antwoord op die vragen allang! Maar ben ik het mezelf ook bewust? En klopt het beeld dat de mensen van mij hebben? Of doe ik me mooier voor dan ik ben? Hoe gezond ben ik van binnen? Wat is de staat van mijn geloof? Ben ik een gezonde boom, diep geworteld, van binnen en van buiten kerngezond?

Geplant aan waterstromen

Ik moest denken aan Jeremia 17:7-10

"Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.
Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient."

Is dit hoe ik er voor sta? Ben ik die gezonde boom die wel tegen een stootje kan? Wat ziet God in mijn hart? Heb ik Hem alles beleden? Of probeer ik dingen voor Hem verborgen te houden en ook voor de mensen om me heen?  Van die dingen die me langzamerhand van binnen doen verrotten?

En hoe zit het met mijn gemeente? Is het een gezonde gemeente, geworteld in Jezus, met een gezonde Bijbelse boodschap, vol van liefde én waarheid en waar voor zonde geen plaats is? Kan de gemeente tegen een stootje?

Dicht bij de stam

Ik wandelde verder en passeerde een andere boom. Eronder lag een grote tak. Met grote kracht van de boom afgescheurd! Om voldoende licht te vangen, groeien de onderste takken steeds verder naar buiten. Maar daarmee komen ze steeds verder van de stam af te staan. In de meeste jaargetijden geen probleem. Maar wel in de zomer als ze vol in blad staan! Want als het dan gaat stormen, vangen ze de volle wind en wordt er enorm veel kracht op de tak uitgeoefend! Veel meer dan kortere takken, waarvan de bladeren dichter bij de stam zitten.

Opnieuw werd ik door dit beeld bepaald bij de gemeente en mijn eigen geestelijke gezondheid. Wat is het belangrijk om een hechte gemeente te zijn, samen dicht rondom de stam. Elkaar in het oog houden om te voorkomen dat sommigen langzaam buiten de veiligheid van de gemeente groeien. En ja, soms moet er ook gesnoeid worden om te zorgen dat alle takken voldoende licht krijgen. Samen zorg dragen voor een gezonde boom.

Geestelijk gezond

Kolossenzen 2:6-9 geeft ons een paar belangrijke sleutels om geestelijk gezond te blijven; persoonlijk maar ook als gemeente.

"Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus." 

Anders gezegd:

  • Leef dicht bij Jezus. Werk dagelijks aan je relatie met Hem.
  • Wees diep geworteld in Hem. Lees Zijn Woord en doe ook wat er in dat Woord staat.
  • Hou vast aan het gezonde Bijbelse onderwijs dat je hebt gekregen. Geloof niet alles wat los en vast zit!
  • Leef vanuit dankbaarheid. Uit deze naar God, maar laat het ook merken aan de mensen om je heen.
  • Let goed op waar je naar kijkt en luistert! Laat je niet van de wijs brengen, maar hou vast aan de Bijbelse waarheid.

Een nieuw leven door en met Jezus

Dit alles kunnen we niet in eigen kracht. Maar wel door Jezus! We lezen verder in Kolossenzen 2:9-15:

“Want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. In Hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door alles wat aards in u is af te leggen. Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God die Hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

Er worden hier een paar dingen gezegd die we goed in onze oren moeten knopen en ons elke dag weer goed moeten beseffen:

  • Kiezen voor Jezus betekent: Mijn leven volledig aan Hem overgeven. Hem de volledige controle geven.
  • Ik ben gedoopt. En op dat moment is er iets wezenlijks veranderd! Mijn oude ik, waarvan het hart eigendom was van de zonde en daardoor ook geregeerd werd, is gestorven en begraven met Jezus. Maar vervolgens ben ik in geloof met Jezus opgestaan in een nieuw leven. Mijn hart is nu van Hem en ik word geregeerd door Hem.
  • Eén zijn met Jezus, wil zeggen dat God door Jezus in mij woont. Met al Zijn kracht en macht is Hij aanwezig in mij!
  • Er was een document waarin al mijn gebreken, fouten, misstappen, leugens, overtredingen, al mijn zonden stond. 'SCHULDIG' stond er op met hoofdletters! Maar Jezus heeft het document aan het kruis gespijkerd. En Hij heeft met zijn bloed een streep gezet door dat woord en er boven gezet: 'VRIJGESPROKEN'! En daarmee heeft het document geen enkele zeggenschap meer. Voor altijd vrij! En wanneer de machten van de duisternis of wie dan ook met dit document aan komt bij God, dan zegt God: 'Aanklacht afgewezen! Mijn Zoon heeft dit al afgehandeld.'
  • Elke macht of kracht is door Jezus overwonnen. En daar mag ik hen en mezelf elke dag weer aan herinneren. Bij alles wat ze mij influisteren en bij elke zonde waar ze mij toe willen verleiden, is er maar één passende reactie: 'Jullie hebben mij niets meer te zeggen, want Jezus is mijn Koning! Wegwezen dus in de Naam van Jezus!'

En zo bepaalde God mij door deze wandeling weer even bij de kern van het evangelie. Wat is het goed en belangrijk om hier weer even bij stil te staan. En ook om de tijd te nemen voor zelfonderzoek. Als persoon, maar ook als gemeente.

"Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt, zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij op de weg die eeuwig is." (Psalm 139:23-24)

"Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen de regen neerstroomde en de beken buiten hun oevers traden, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots." (Mattheus 7:24-25)