licht in de duisternis

Shine your light!

Ooit was ik eens in een grot. Mega-donker was het! Gelukkig hingen er hier en daar lampen. Anders zou je geen stap kunnen verzetten! De lampen zorgden voor licht in de duisternis. Je kunt ook zeggen zeggen: de lampen verdreven de duisternis.

Daar moest ik even aan denken toen ik Matteüs 5 las: "Jullie zijn het licht in deze wereld. Een stad op een berg is voor iedereen zichtbaar. Niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Je zet een lamp juist hoog. Dan schijnt  het licht voor alle mensen in huis. Zo moeten ook jullie een licht zijn en schijnen voor alle mensen. Dan zien ze de goede dingen die jullie doen. En dan zullen ze jullie hemelse Vader eren." (Matteüs 5:14-16 BGT)

Eer van God

Jezus vraagt je dus om een licht te zijn. Niet voor jezelf, maar juist voor ánderen. Want daardoor zullen de mensen God gaan eren. Door een licht te zijn of licht verspreiden ben je dus gericht op de mensen om je heen en op de eer van God.

Maar hoe word je dan zo'n licht? Het antwoord vind je in Lucas: "Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis. Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is. Als je hele lichaam verlicht is, zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert, dan is het zo licht als wanneer een lamp je met zijn stralen verlicht." (Lucas 11:34-36 NBV)

Om licht te kunnen zijn, moet je dus eerst goed naar jezelf kijken! Wat komt er via jouw ogen binnen? Waar laat je je mee vullen? Is dat het licht, het goede, waarmee God je wil vullen, dus Zijn Woord en Geest? Of is dat de duisternis, het kwade, waarmee satan ons wil vullen? Want, zegt Jezus, wat er via je ogen binnen komt bepaalt hoe jouw hart er uit ziet. En dus ook of je licht kunt uitstralen of niet.

Goed dus om over na te denken! Want je kunt alleen maar een licht voor anderen zijn als je "hele lichaam verlicht is" (vers 36). Belangrijk, want het gaat om de eer die God krijgt. Heel simpel gezegd: Ben jij geen licht, dan krijgt God geen eer! En dus is het van belang om jezelf af te vragen wat er via jouw ogen binnen komt in jouw hart.

Kijken in de spiegel

Paulus heeft het daar ook over in de brief aan de Romeinen: "De nacht is bijna voorbij, de dag gaat beginnen. We moeten alles wat slecht is, achter ons laten. Want dat hoort bij de donkere nacht. We moeten klaar staan om te leven in Gods licht. We moeten ons goed gedragen, als mensen die gered zullen worden. Doe niet mee met feesten waarop iedereen zich vol eet en dronken wordt. Laat je niet verleiden tot verboden seks, maar gedraag je goed op seksueel gebied. Zoek geen ruzie, en eis niet steeds respect van anderen. Luister niet naar je eigen verkeerde verlangens. Maar laat door je gedrag zien dat jullie helemaal bij de Heer Jezus Christus horen." (Romeinen 13:12-14)

Paulus laat je in de spiegel kijken. Kan jouw gedrag het daglicht verdragen? Past jouw gedrag bij het leven met God? Is dát wat anderen zien als ze jouw bezig zien en als ze jou horen praten?

Dat zijn best confronterende vragen! Van die vragen kun je je heel ongemakkelijk gaan voelen! Misschien wel zo ongemakkelijk, dat je je het liefst zou verstoppen voor God. Dat was ook de reactie van Adam en Eva toen ze van de boom hadden gegeten, terwijl dat niet mocht. Ze verstopten zich voor God.

En David heeft ook ervaring. Ook hij had momenten dat hij zich het liefst voor God zou willen verstoppen. Maar hij merkte, dat dat geen zin heeft. Hoe je je best ook doet, God ziet alles wat je doet. Hij hoort alles wat je zegt. En Hij kent zelfs al je gedachten! Voor God zijn er geen geheimen.

"Ik kan wel willen dat het donker wordt, zodat u mij niet ziet. Ik kan wel willen dat de dag verandert in nacht. Maar voor U is het donker niet donker. Voor U is de nacht net zo licht als de dag. De duisternis lijkt op het licht." (Psalm 139:11-12) 

Eerlijk zijn

Als je dit zo leest, dan zou je verwachten, dat David bang is voor God. Maar dat is hij juist niet! Het is voor hem juist een reden om God te vragen om hem te helpen om het goede te doen. Hij vraagt God om hem te helpen om eerlijk te zijn:

"God, ik wil dat U alles van mij weet, ik wil dat U weet wie ik ben. Kijk in mijn hart, onderzoek al mijn gedachten. Kijk of ik leef zoals U dat wilt, en leid me op de weg die U wijst."(Psalm 139:23-24) 

Bijzonder toch? David weet: De duisternis verdwijnt alleen uit mijn leven door het licht op te zoeken, niet door me nog verder te verstoppen in de duisternis!

God heeft maar één wens: licht brengen in jouw duisternis. Hoe donker het misschien ook is in je leven, Hij laat jou niet aan je lot over! En door licht te brengen in jouw leven, kun jij weer een licht zijn voor anderen. Het enige dat je hoeft te doen is op je knieën gaan. Net als David.

Wees eerlijk naar God. Vertel hem over de duisternis in je leven. Bid maar de woorden, die David ook bad: "God, ik wil dat U alles van mij weet, ik wil dat U weet wie ik ben. Kijk in mijn hart, onderzoek al mijn gedachten. Kijk of ik leef zoals U dat wilt, en leid me op de weg die U wijst."

En dan zal Hij je vullen met Zijn Geest. Die zal je helpen om de juiste keuzes te maken. Hij maakt je tot een stralend licht, dat schijnt voor God! Een licht voor anderen en tot Zijn eer! En waar het licht verschijnt, moet de duisternis wijken! Licht verspreiden en duisternis verdrijven gaan samen!

Om over na te denken

  • "Dan zien ze de goede dingen die jullie doen." zegt Jezus. Denk eens aan je familie, je vrienden, je klasgenoten ... Welke goede dingen zien ze bij jou denk je? Hoe ben jij een licht voor hen?
  • Heb je wel eens gemerkt, dat door het goede wat jij deed, een ander positief of positiever naar God ging kijken? Wanneer was dat?
  • "Let dus op of het licht dat in je is, niet verduisterd is." Dat is wat Jezus tegen je zegt. Zijn er dingen in jouw leven die een belemmering zijn voor het licht? Dingen die er voor zorgen, dat je niet de goede dingen doet, die passen bij een leven met God?
  • Voor David was het een opluchting om eerlijk te zijn tegen God. Zijn er dingen, die jij aan God zou willen vertellen? Zou je dat op dit moment willen doen? Durf je het gebed te bidden, dat David bad?
  • Verlang je er naar om een licht te zijn voor anderen? Vraag God aan het begin van de dag om je te helpen! Vraag bijvoorbeeld: Voor wie mag ik vandaag een licht zijn? Of: Help mij om vandaag voor ... (naam) ... een licht te zijn.

Gebruikte Bijbelteksten

Psalm 139:11-12
Psalm 139:23-24
Mattheüs 5:14-16
Lucas 11:34-36
Romeinen 13:12-14

Meer lezen in de Bijbel

Johannes 1:1-5
Johannes 8:12
2 Korinthe 6:14-18
Efeze 5:1-21
1 Johannes 1:5-10

Gebed

"God, ik wil dat U alles van mij weet, ik wil dat U weet wie ik ben. Kijk in mijn hart, onderzoek al mijn gedachten. Kijk of ik leef zoals U dat wilt, en leid me op de weg die U wijst." Breng licht in mijn leven door de kracht van de Heilige Geest. Laat de duisternis verdwijnen. Help mij om elke dag weer de juiste keuzes te maken. Bij alles wat ik doe en wat ik zeg. Thuis, op school, bij mijn vrienden, overal waar ik kom. Tot eer van Uw Naam!

In Jezus' Naam, Amen.