gemeente kerk

Samen gemeente zijn

Waar ben jij nu echt fan van? En hoe ver ga je daar in? Mensen kunnen fan zijn van heel wat zaken: van bepaalde muziek, een muziekgroep of zanger, van een bepaalde sport of sportclub, van een tv- of radioprogramma, van gamen, enzovoort.

Voor de een blijft dat beperkt tot een vorm van ontspanning, anderen laten er alles voor schieten om maar niets te hoeven missen.

In veel gevallen delen mensen hun passie met hun partner, vriend, vriendin of vriendengroep. Samen iets beleven, er samen over kunnen praten, dingen uitwisselen is vele malen leuker dan het allemaal alleen te doen en te beleven.

Fandag

Ooit ging ik met mijn dochter naar de fandag van Checkpoint, een TV-programma van de EO. Honderden kinderen stroomden samen. Allemaal met dezelfde passie. Als je de mogelijkheid hebt om de hoofdrolspelers van het programma live te ontmoeten en met ze op de foto te gaan, dan laat je die kans niet voorbij gaan. Ook wil je natuurlijk als eerste de laatste nieuwtjes horen. En wat is er leuker dan met anderen die dezelfde passie hebben te praten over wat je nu eigenlijk zo leuk vindt. Samen genieten. Het voelt haast als één grote familie.

De makers van het TV-programma speelden hier handig op in. Op verschillende plekken kon je ‘gadgets’ kopen: een rugtas, een trui of t-shirt, een pet, een poster. En natuurlijk wil je die hebben als echte fan! Het geeft een gevoel van erbij horen. Eén grote familie, zeg maar. Met deze gadgets draag je uit dat je fan bent en maak je meteen ook weer reclame. Het maakt anderen nieuwsgierig. En zo groeit de familie van fans.

Gezamenlijke passie

Ik moet ook denken aan bijvoorbeeld de EO Jongerendag. Wat beweegt duizenden jongeren om daar samen te komen? Of die duizenden mensen die naar Opwekking gaan. Ook daar allemaal mensen met dezelfde passie. Wat beweegt honderden mensen om op zondag of een andere dag bij elkaar te komen in een kerkgebouw of huiskamer? Deze mensen hebben allemaal dezelfde passie. Een passie voor Iemand, die niet direct zichtbaar is. En het bijzondere is ook, dat het al vele eeuwen gaande is!

Een TV-programma verliest op een gegeven moment zijn aantrekkelijkheid, verliest kijkers en vervolgens wordt de stekker er uit getrokken. Een zanger staat vol in de schijnwerpers, totdat hij of zij sterft. De bestaande fans blijven wellicht nog jaren van de muziek nagenieten, maar langzamerhand dooft de belangstelling uit. Het is eindig en houdt op te bestaan wanneer datgene waar het om draait er niet meer is.

Daar zit een wezenlijk verschil met de gemeente, de kerk! Daar komen mensen samen met allemaal dezelfde passie. Maar van een heel andere orde. Deze passie draait om iets wat blijvend is, wat voor altijd blijft en levensveranderend is! In de kerk houden we ons niet bezig met iets wat op de aarde is en dus tijdelijk. We richten ons op 'iets wat boven is', om het met de woorden van Paulus te zeggen.

Kijken naar jezelf

Om dat verder uit te leggen, begin ik bij mijzelf: Wanneer ik in de spiegel kijk, zie ik mezelf. Ik zie zaken waar ik tevreden over ben, maar ook zaken die mij niet bevallen. Ik zie een mens met gebreken … en dat kan van alles bij mij oproepen en met mij doen.

Maar dan lees ik in de Bijbel: “Sommigen van u zijn dat ooit geweest, maar u bent gereinigd, u bent geheiligd, u bent rechtvaardig verklaard in de naam van de Heer Jezus Christus en door de Geest van onze God.” (1 Korintiërs 6:11)

In het voorafgaande vers worden allerlei zondaren genoemd. Ik pas zo in het rijtje. Maar wat zegt Paulus? ‘Jij past niet meer in dat rijtje! In Christus en door wat de Geest doet in je leven ben je schoon van al die zonden’. Als God naar mij kijkt, ziet Hij niet wat ik in de spiegel zie, maar ziet Hij Zijn Zoon! Ik, met mijn zondige hart, ben met Jezus gekruisigd en weer opgestaan in een nieuw leven:

“Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.” (Kolossenzen 3:1-4)

In Christus heb ik een nieuw leven gekregen. Een nieuw hart waarin Zijn wet geschreven staat en waarmee ik mag leven in Zijn Koninkrijk. Dat is niet iets voor later, maar voor nu! Hoewel ik mijn hele leven ben opgegroeid met het geloof drong deze boodschap pas op latere leeftijd echt diep tot mij door. Het veranderde mijn leven in één klap!

Als God zo, in Christus, naar mij kijkt, dan mag ik dat zelf ook doen. “Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” (2 Korintiërs 5:17) En daarom zegt God ook tegen mij: “Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je!”(Jesaja 43:4)

Kijken naar Jezus

God kijkt niet buiten Jezus om naar mij, maar altijd via Zijn Zoon. En via Hem mag ik ook weer naar God kijken. Jezus zegt: “Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft, en wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft.” (Johannes 12:44-45)

Jezus als Middelaar, tussen mij en God in. Wanneer ik dat tot me door laat dringen, dan wordt ik echt vol van dankbaarheid en ontroering! En dat is ook waartoe Paulus oproept: ”Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.” (1 Tessalonicenzen 5:16-18)

Met andere woorden: Laat tot je doordringen wie je bent in Christus en blijf Hem daarom opzoeken met je blijdschap, met je dankbaarheid, met je gebed.

Jezus zegt het Zelf ook in Johannes 15. Hij geeft ons deze opdrachten: Draag veel vrucht! Laat Mijn Woord in je zijn! Vraag wat je wilt en het zal gebeuren! Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad! Wees Mijn getuigen! Met andere woorden: Laat je passie voor Mij zien in alles wat je doet! Laat zien dat je mijn ‘fan’ bent, dat je christen bent. Draag het uit!

Christen zijn

Waarom wordt ik een christen genoemd? Omdat wat Jezus deed ook voor mij was! Met Hem ben ik gestorven en begraven. In Hem sta ik schoon voor God! En door Zijn Geest werkt Hij in mij, dat ik ook echt in dat nieuwe leven wil staan. Hij zet mij in vuur en vlam voor God. En dus wil ik, als profeet, iedereen over Hem vertellen met woorden én daden! Wil ik mijn dankbaarheid laten zien door de manier waarop ik, als priester, met anderen om ga. En ga ik, als koning, de strijd aan met het kwaad, dat er op uit is om alles stuk te maken.

Profeet, priester en koning zijn; dat gaat met vallen en opstaan. Maar daarin mag ik elke dag verder groeien door telkens weer naar Jezus te kijken en God te vragen mij te vullen met Zijn Geest. Ik heb het nodig om dicht bij Jezus te blijven, te lezen in de Bijbel, te danken voor wat Hij geeft en te bidden voor wat ik nodig heb om Zijn weg te gaan. Hij is mijn voorbeeld!

En ik kan het ook niet alleen! Ik heb anderen om mij heen nodig die mij steunen als ik even de moed verlies of verslap. Die samen met mij op ontdekkingstocht door de Bijbel willen. Die mij helpen om Gods plan te zien in mijn leven. Maar ook die mij er op durven aan te spreken als ik een misstap bega. En ik hoop ook dat anderen mij vertellen wat hen bezig houdt, waar ze mee zitten en hoe ik er voor de ander kan zijn. Dat ik ánderen kan helpen op hun weg met God. Daarin wil ik me laten leiden door de Geest.

In Genesis 2:18 lees ik: "God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die bij hem past." God verbindt mensen met elkaar. Ze hebben elkaar nodig. En die lijn zien we door de hele Bijbel heen terugkomen. God die mensen met elkaar verbindt. Paulus schrijft: “Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt.” (1 Korintiërs 12:12-13)

Het valt me op, dat hij begint met het menselijke lichaam als een eenheid. Het is een eenheid, zegt Paulus, maar eigenlijk bestaat het uit verschillende delen die elkaar allemaal nodig hebben. En zo zijn jij en ik ook losse delen.

Maar de Heilige Geest voegt jou en mij samen en ook met al die anderen die dat nieuwe leven gekregen hebben. Want alleen samen zijn we het Lichaam van Christus, Zijn bruid, Zijn gemeente, Zijn kerk. Niet allemaal losse mensen dus, die hun eigen passie hebben, maar een grote groep van mensen met een gezamenlijke Passie!

Zonder mij is het Lichaam niet compleet. Zonder jou is het lichaam niet compleet. Zonder elkaar zijn we niet compleet! En daarom draagt Jezus ons op: Hou van elkaar, zoals ik van jullie hou. “Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.” (1 Korintiërs 13:13)

Wat helpt jou om dicht bij God te blijven? Hoe kunnen andere mensen jou daarin steunen? En wat kun jij voor anderen betekenen?