radicale keuzes

Wat is het belangrijkste in je leven?

'Is het nou écht zo belangrijk om een keuze voor Jezus te maken? Ik ga regelmatig naar de kerk, ik ga naar school, heb lol met mijn vrienden, ik ben gezond. Het gaat toch prima met me? Ik zeg niet dat het geloof niet belangrijk is, hoor. Maar dat ik nu echt keuzes zou moeten maken, dat zie ik niet zo.'

'Lees je wel eens in de Bijbel?' vroeg ik. 'Soms, af en toe pak ik hem wel eens. Maar ik snap er niet zoveel van en dus stop ik er weer mee.' 'Bid je wel eens?' was mijn volgende vraag. 'Dat vind ik lastig! Ik heb het gevoel dat ik maar wat in de lucht zit te praten. Ik heb niet echt het idee dat God daar wat mee doet ofzo.' 'Waaraan zou je dat dan willen merken?' 'Nou dat Hij mijn problemen oplost, bijvoorbeeld. Maar daar merk ik helemaal niets van! Soms denk ik wel eens, dat het alleen maar erger wordt.' 'Heb je het wel eens omgedraaid?' vroeg ik. 'Dus niet aan God vragen om dingen te veranderen, maar aan God vragen waarin jij kunt veranderen?' 'Ehm ... nee ... niet echt.' 'OK. Zou je het aandurven om dat vanavond aan Hem te vragen? En ben je dan ook bereid om te doen, wat Hij je vraagt?' 'Tsja ... misschien ... Maar ja, ik weet niet waar Hij dan mee gaat komen, hè. Dus ja, dat vind ik wel een lastige.'

Mag het wat kosten?

Geloven ... mag dat je ook wat kosten? Zeker, de Bijbel staat vol met dingen die God aan je belooft. En je mag God ook vragen om dat waar te maken. Maar er staat meer in de Bijbel. Er staat ook dat kiezen voor Jezus, Jezus volgen, je wat kost. Misschien wel dingen die voor jou op dit moment heel belangrijk zijn.

In Lucas 18 lees je over een man, die bij Jezus komt. Er staat in de Bijbel, dat hij iemand is die leiding geeft. Waar precies, dat weten we niet. Misschien in de kerk, in het leger of in een bedrijf. Hij heeft dus al carrière gemaakt. Hij is belangrijk. Anderen moeten luisteren naar hem. Maar toch ontbreekt er nog iets in zijn leven. Hij vraagt aan Jezus hoe hij het eeuwige leven kan krijgen. Voor nu heeft hij zijn zaken goed voor elkaar. Maar blijkbaar twijfelt hij over zijn toekomst. Of misschien wil hij graag van Jezus horen, dat hij goed bezig is. Want hij vertelt er even later bij, dat hij zich keurig aan alle geboden van de wet heeft gehouden. Zijn hele leven al.

En dan komt Jezus met een verrassend antwoord: "Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u:  Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk." (Lukas 18:22-23 HSV)

Ineens zit deze leider in een geestelijke strijd. Hij dacht, dat hij heel goed bezig was. "Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?" (Lukas 18:18 HSV) Wat zou hij verwacht hebben als antwoord? Misschien had hij wel verwacht, dat Jezus zou zeggen: 'Het zit wel goed! Maak je maar geen zorgen om dat eeuwige leven!' Of misschien had hij verwacht, dat hij ergens nog de puntjes op de i moest zetten. Maar dan komt Jezus hier ineens mee! Al zijn bezit weggeven! Jezus zegt eigenlijk: 'Als je alles wilt ontvangen, zul je eerst alles los moeten laten.' De woorden van Jezus raken deze man diep. Hij voelt van binnen ineens een conflict. Ineens moet hij kiezen: zijn rijkdom of Jezus volgen. En keuze die hem echt verdrietig maakt.

Geestelijke strijd

In Efeze 6 gaat het ook over geestelijke strijd: "Want we vechten niet tegen mensen, maar tegen machten en krachten die over de wereld willen heersen. We vechten tegen leiders van de duisternis, tegen de hoogste kwade machten." (Efeze 6:12 BGT) Er lijkt te staan: Je hoeft niet op je hoede te zijn voor mensen, maar voor kwade machten. Net als in bijvoorbeeld 1 Petrus 5: "De duivel is jullie vijand. Hij zoekt altijd iemand die hij kan vernietigen. Hij is op jacht, als een brullende leeuw. Wes dus verstandig en let goed op." (1 Petrus 5:8 BGT)

Wat nu als je daar eigenlijk niets van merkt in je leven? Dan zit je blijkbaar in een soort veilige zone ofzo. Toch? Het is de vraag of die gedachte klopt. De rijke man dacht ook dat het wel goed zat met hem. Hij had toch alles gedaan wat nodig was? Maar als Jezus over zijn bezit begint, over het opgeven daar van, dan wordt ineens een kwade macht ontmaskerd in het leven van deze man. Om Jezus te kunnen volgen, zal hij uit de macht van dit kwaad moeten worden bevrijd. Daarom zegt Jezus: 'Verkoop alles en geef alles weg! Zorg dat je echt vrij bent!'

Loslaten

Zo komt 'geestelijke strijd' dus heel dicht bij! Bij deze man stond zijn rijkdom tussen hem en God in. Misschien ben jij niet zo rijk als deze man. Maar hoe belangrijk is 'geld', 'rijk worden' of 'carrière maken' voor jou? Wat als Jezus jou zou vragen om dat los te laten? Of zijn het misschien andere dingen, die voor jou? Wat als Jezus jou zou vragen om te stoppen met gamen, omdat je daar zoveel mee bezig bent dat het tussen jou en God in staat? Wat als Hij zou vragen om te stoppen met al die uren die je bezig bent met je uiterlijk? Of met het kijken van porno of het hebben van seks met verschillende jongens of meisjes? Of met het gebruik van alcohol of drugs of met roken? Wat als je zou moeten stoppen met pesten van die ene klasgenoot, ook al moet je het dan opnemen tegen de hele groep? En hoe zit het met de films die je kijkt, de games die je speelt, de boeken die je leest, de muziek waar je naar luistert of misschien wel je smartphone? Wat moet jij los laten?

Stel, dat Jezus jou zou vragen om dat op te geven voordat je Hem kunt volgen? Zou je het kunnen? Zou je het willen? Durf je deze stap te zetten? Durf je radicale keuzes te maken?

Jakobus zegt: "Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God." (Jakobus 4:4 NBV) Waarom? Omdat de wereld het koninkrijk is van satan! En burger zijn van twee koninkrijken is onmogelijk! "Je kunt geen trouwe dienaar zijn van twee bazen tegelijk. Want je zult altijd meer liefde hebben voor de één dan voor de ander. En je zult altijd meer respect hebben voor de één dan voor de ander. Je kunt dus niet tegelijk voor God en voor het geld leven." (Lucas 16:13)

God wil je helpen

Jezus volgen geeft strijd! Strijd met de wereld om je heen, met machten die je in hun greep hebben, maar ook strijd met jezelf. Paulus geeft daarom belangrijke adviezen: "Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel." (Efeziërs 6:11 NBV) "Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God: voor hen dat ze ten onder gaan, voor u dat u wordt gered." (Filippenzen 1:28 NBV) 

Zeg tegen jezelf: "Alle dingen zijn mij mogelijk, door Hem die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:13 HSV) Nee, alleen kun je het inderdaad niet. Maar de Heilige Geest zal je er bij helpen. Vraag God om weg te halen, wat tussen jou en hem in staat. Dus niet alleen aan God vragen om dingen te veranderen, maar vraag Hem ook waarin jij kunt veranderen. Zou je het aandurven om dat vandaag nog aan Hem te vragen? En ben je dan ook bereid om te doen, wat Hij je vraagt?'

Om over na te denken

  • God wil graag een relatie met je. Dat betekent, dat hij overal in betrokken wil zijn. Hij wil alles van je weten; gewoon omdat Hij van je houdt. En natuurlijk weet Hij alles al van je, maar Hij wil het zo graag van jou zelf horen. Vertel jij God altijd alles wat je bezig houdt? Welk gevoel heb jij daar bij?
  • Geef je God ook de kans om tegen jou te praten? Hoeveel tijd neem je op een dag om de woorden, die Hij heeft laten opschrijven, ook echt te lezen? Hoeveel tijd neem je om over die woorden na te denken of er met anderen over te praten?
  • Zet eens op een rijtje hoeveel tijd je elke dag aan al je activiteiten besteedt. Hoeveel tijd breng je met God door? Als God het belangrijkste is in je leven, betekent dat automatisch ook, dat je daar dan ook de meeste tijd aan besteedt?
  • "Alle dingen zijn mij mogelijk, door Hem die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:13 HSV) Heb je dat wel eens gemerkt? Kun je een voorbeeld noemen?
  • Jezus vraagt de rijke man om al zijn bezit op te geven. Dat raakte hem diep, want juist dat was heel belangrijk voor hem. Herken je daarin iets van jezelf? Waar zou jij echt verdrietig van worden als Jezus je zou vragen om het op te geven?
  • Zijn er dingen die tussen jou en God in staan? Durf je God te vragen om dit tussen jou en Hem weg te halen? Ben je bereid het op te geven? Ben je bereid om te veranderen?
  • Heb jij wel eens last van 'geestelijke strijd'? Kun je een voorbeeld noemen?
  • Als je met een groep bent: Laat iemand zijn/haar voorbeeld vertellen. Bid samen voor wat hij/zij heeft verteld. Maak zo een rondje langs de hele groep. Stel jezelf dan de vraag: wat deed het met je om het de anderen te vertellen? Wat deed het met je toen ze voor je gingen bidden?

Gebruikte Bijbelteksten

Lucas 16:13
Lucas 18:18
Lucas 18:22-23
Efeze 6:11-12
Filippenzen 1:28
Filippenzen 4:13
Jacobus 4:4
1 Petrus 5:8

Meer lezen in de Bijbel

Exodus 20:1-17
Marcus 7:1-23
2 Korinthe 6:14-18
Galaten 5:13-26
Jacobus 1:19-27

Gebed

Vader, in de hemel. Dank U wel voor alles wat U in de Bijbel hebt laten opschrijven. Dank U, voor alles wat U in de Bijbel tegen mij zegt. Als ik eerlijk ben, dan vergeet ik in alle drukte wel eens om Uw woorden te lezen. Soms heb ik er ook gewoon geen zin in. Uw Woorden doen soms ook gewoon pijn, omdat U me dan in de spiegel laat kijken. Dan word ik me ineens bewust dat ik soms, of misschien wel vaak, denk dat ik het allemaal wel alleen kan. Of ik wordt me bewust, dat ik aan iets vast zit. Waarvan ik wel weet dat ik het los moet laten, maar wat ik eigenlijk helemaal niet wil. Of ik merk, dat ik zo onder invloed ben van de wereld om me heen en de machten van deze wereld, dat ik merk dat ik niet los kan komen. Vader, vergeef me, dat ik zo vaak leef alsof U er niet bent. Vergeef me, dat ik zo vaak alleen aan het vechten ben in eigen kracht. Vader, ik kan het niet alleen! Doe weg wat tussen U en mij in staat. Verander mij waar dat nodig is. Vernieuw mij door de Heilige Geest. Geef mij de kracht om los te laten en bevrijdt mij uit de macht van het kwaad. Door Jezus, Uw Zoon! "Alle dingen zijn mij mogelijk, door Hem die mij kracht geeft." Amen!