roze olifant

Nieuwe identiteit door Jezus

Probeer een minuut lang niet aan een roze olifant te denken. Op het moment dat je die opdracht krijgt, kun je aan niets anders denken, dan aan een roze olifant. Hoe meer je je best doet, hoe meer je faalt! Omdat je aandacht is gericht op wat je niet mag doen, doe je het juist toch!

Ik herinner me dat ik vroeger als kind eens op een boerderij was. We stonden bij een weiland met schrikdraad er om heen. 'Kom niet aan het schrikdraad, want als je dat aanraakt krijg je een schok', zo werd mij verteld. Vanaf dat moment moest ik aldoor denken aan de vraag: Hoe zou het voelen om het tóch aan te raken? Ik wist dat het niet slim was, ik kende de gevolgen, maar toch wilde ik het proberen. Hoe zou zo'n schok voelen? En als je de draad nu eens met je schoen of met bijvoorbeeld een stokje of een grassprietje aan zou raken? Ik moest gewoon op onderzoek uit!

Aan deze voorbeelden moest ik denken toen ik Romeinen 7 las: "Mensen willen wel het goede doen, maar het lukt ze niet. Ze doen juist de slechte dingen, die ze niet willen doen. Mensen doen steeds slechte dingen, ook al willen ze dat niet. Dat komt doordat de zonde de macht over ze heeft." (Romeinen 7: 19-20 BGT)

De wet bepaalt

Paulus legt daarna uit, dat de wet daar de oorzaak van is: "Door de wet leerden de mensen wat zonde is. Want de wet verbiedt alle verkeerde verlangens. Zo leerden de mensen die verlangens kennen. En de zonde zorgde er voor dat ze naar hun verkeerde verlangens gingen luisteren. Zo maakt de zonde misbruik van de wet. Zonder de wet heeft de zonde geen enkele macht." (Romeinen 7:7b-8 BGT)

Dat is ook precies wat je in Genesis terug ziet: "Je mag eten van alle bomen in de tuin. Maart niet van de boom die je leert wat goed is en wat kwaad is. Als je van die boom eet, zul je sterven." (Genesis 2:16-17 BGT) En juist die leefregel van God gebruikt de satan als ingang om de mens te verleiden.

Zolang je onder de wet leeft en op de wet gericht bent, dan word je geprikkeld om te doen wat je niet mag. Je krijgt dan tegenstrijdige gedachten: een botsing tussen het goede en het kwade. Je wilt het niet en toch doe je het. Je wilt niet aan die roze olifant denken en toch doe je het.

"Mensen zijn blij met Gods wet, want diep van binnen weten ze: de wet is goed. Maar aan hun daden zie je dat ze in de macht van de zonde zijn. Ze luisteren niet naar hun verstand, maar ze luisteren naar hun eigen verkeerde verlangens. Hun verstand zegt: 'Luister naar de wet van God.' Maar hun lichaam is een slaaf van de zonde." (Romeinen 7:22-23 BGT)

Die neiging herken je misschien ook wel in aardse dingen: Je weet dat die zak chips niet leeg moet eten. En toch doe je het, omdat je gewoon niet kunt stoppen. Je weet dat je vandaag eigenlijk een keer op tijd je bed in moet, maar toch lukt het weer niet omdat de serie die je aan het kijken bent té leuk is. Je weet dat bepaalde vrienden niet okay zijn voor je, maar je blijft contact met ze zoeken.

God bepaalt!

Zolang je aan de wet vast zit, ben je gericht op de zonde. Je bent gericht op wat je niet mag doen, maar je doet het toch. Er is maar één manier om daar van af te komen: Geloven in Jezus, de Zoon van God. Lees 1 Johannes 5 maar eens! Jezus kwam in de wereld, "gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden." (Galaten 4:5 NBV)

Dat is het goede nieuws voor ons! Dát is het evangelie! "Dit is zeker: ons oude ik is samen met Christus aan het kruis gestorven. Alleen zo kon er een eind komen aan ons zondige bestaan. Nu wordt ons leven niet meer beheerst door de zonde. Want als je gestorven bent, heeft de zonde geen macht meer over je. dan ben je vrij. Wij zijn gestorven met Christus. En daarom geloven we dat we ook eeuwig zullen leven met Christus." (Romeinen 6:6-8 BGT)

Let op de tegenwoordige tijd! Wanneer je Jezus volgt, mag je wat er in deze tekst staat wat je nu al over jezelf mag zeggen!

Als Jezus Heer is in jouw leven, dan draait je leven niet meer om de wet van de zonde, maar om het volgen van Jezus! En de Heilige Geest helpt je daar bij!

"Toen we Christus nog niet kenden, werd ons leven beheerst door verkeerde verlangens. Wij deden alles wat de wet ons verbiedt. Daarom verdienden wij de dood. Maar nu is ons oude ik gestorven, en daardoor zijn we bevrijd van de wet. Die geldt niet meer voor ons. Wij zijn nu nieuwe mensen. Ons leven wordt niet meer bepaald door de wet, maar door de Heilige Geest." (Romeinen 7:5-6)

Wanneer je Jezus volgt, geldt: "Christus, de zoon van God, houdt van ons en leeft in ons. Nu wordt ons leven niet meer bepaald door de wet, maar door God!" (Galaten 2:20 BGT) Ook nu staat het weer in de tegenwoordige tijd! Wanneer je kiest voor Jezus geldt deze tekst dus vandaag al voor jou! Niet pas later! Door Jezus is dit je nieuwe identiteit!

Om over na te denken

  • Je wilt het niet, maar toch doe je het ... Kun je daar een voorbeeld van geven uit je eigen leven?
  • Is het wel eens gelukt om dan toch 'nee' tegen jezelf te zeggen? Weet je nog waarom je jezelf wilde tegenhouden? Wat hielp jou toen daarom 'nee' te zeggen?
  • Heb jij al een persoonlijke keuze voor Jezus gemaakt? Geloof je dat Hij voor jou is gestorven? En dus ook, dat jij met Hem bent gestorven?
  • Geloof je, dat de dingen die je hebt gelezen in de Bijbel vandaag al voor jou gelden? Zo niet, waar twijfel je over?
  • Paulus zegt: “Wij zijn nu nieuwe mensen. Ons leven wordt niet meer bepaald door de wet, maar door de Heilige Geest." (Romeinen 7:6 BGT) Ken je mensen in je omgeving waarbij je dit herkent? En merk je daar wat van in je eigen leven?
  • "Christus, de zoon van God, houdt van ons en leeft in ons. Nu wordt ons leven niet meer bepaald door de wet, maar door God!" (Galaten 2:20) Wat merken bijvoorbeeld vrienden, klasgenoten of teamgenoten hiervan bij jou?

Gebruikte Bijbelteksten

Genesis 2:16-17
Romeinen 7:5-8
Romeinen 7:19-20
Romeinen 7:22-23
Galaten 2:20
Galaten 4:5
1 Johannes 5

Meer lezen in de Bijbel

Jesaja 43:1-7
Johannes 1:12-13
Johannes 15:9-17
Romeinen 5:1-2
Romeinen 8:9-17

Gebed

Vader, dank U wel, dat ik Uw kind mag zijn! Ik wil U vragen of U al mijn zonde wil vergeven. Dank u wel, dat Uw Zoon stierf voor mij. Help mij om te geloven, dat ik ook met Hem gestorven ben. Werk in mij door Uw Heilige Geest. Ik wil geen slaaf van de zonde meer zijn, maar ik wil alleen doen wat U wilt. Geef dat mijn vrienden, mijn klasgenoten, mijn teamgenoten, dat iedereen gaat merken dat ik bij U hoor! Dat ze merken, dat ik anders ben dan anderen. Bijvoorbeeld doordat ik niet alleen aan mijzelf denk, niet mee doe met pesten, anderen net zoveel gun als mijzelf of aan hen vraag hoe het met ze gaat. En dat ze daardoor merken hoe fijn het is om een kind van U te zijn. Wilt U mij veranderen, zodat ik steeds meer op Jezus ga lijken?!

In Jezus' Naam, Amen!