Jezus volgen

Jezus volgen kost je wat!

Je kunt geen nieuwsapp openen of de ellende komt je tegemoet. Oorlog in de Oekraïne, in Israël, aardbevingen, overstromingen, armoede, schietpartijen, bedrijven die failliet gaan, mensen die hun baan verliezen, gezinnen die uit elkaar vallen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. "Wat leven we in een ellendige wereld", hoor je mensen vaak zuchten. "Ik wordt echt depressief van al dat nieuws!"

Pas kwam ik dit gebed van Jezus tegen: "Vader, ik bid niet voor de mensen die bij deze wereld horen, maar voor de mensen die bij U horen. Zij zijn van U, en U hebt ze aan Mij gegeven." (Johannes 17:9 BGT)

Best vreemd toch, wanneer je denkt aan alle ellende in de wereld? Je zou toch juist voor de wereld moeten bidden? Er is zoveel nood! Dan moet je God toch vragen om daar wat aan te doen?

Het lijkt alsof Jezus een andere keuze maakt. Hij bidt niet voor de wereld in het algemeen. Hij bidt voor de mensen, "die Hem gegeven zijn". Voor de mensen die Hem willen volgen.

De genoemde zin is een stukje uit een lang gebed van Jezus. Hij neemt het daarin als het ware op voor Zijn volgelingen. Voordat Jezus gaat bidden, heeft Hij een gesprek met hen. Daarin waarschuwt Hij ze voor de haat van de wereld, die hen te wachten staat. Zoals ze Hem haten, zo zullen ze dat ook bij Zijn volgelingen doen.

"Als jullie bij deze wereld zouden horen, zouden de mensen van jullie houden. Maar jullie horen niet bij deze wereld. Want Ik heb jullie uitgekozen, en jullie weggehaald bij de mensen van deze wereld. Daarom haten zij jullie." (Johannes 15:19 BGT)

En even verder: "Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen." (Johannes 16:33 NBV)

Mensen gaan anders naar je kijken als je Jezus volgt. Jezus zegt zelfs, dat je "gehaat zult worden"! Dat is nogal wat! Jezus volgen heeft dus gevolgen; ook in je dagelijkse leven.

Herken je dat in jouw leven? Of maar heel soms? Ben je dan een gelukkige uitzondering? Of volg je Jezus maar een klein beetje en heeft de wereld dus weinig reden om je te haten?

Omdat Jezus weet wat Zijn leerlingen te wachten staat, bidt Hij voor hen. Als je dat gebed goed leest, dan valt het op dat het uit vier delen bestaat:

  • vers 1-8: Het gebed van Jezus of Hij weer in bij Zijn Vader mag zijn: "Vader, het werk waarvoor U Mij gestuurd hebt, heb ik gedaan en afgemaakt. Zo heb Ik U op aarde alle eer gegeven. Geef Mij nu de hoogste macht en eer bij U in de hemel. Dezelfde macht en eer als toen Ik bij U was voor het begin van de wereld." (Johannes 17:4-5 BGT) Zijn taak zit er op. Zijn volgelingen hebben door Jezus Zijn Vader leren kennen. Door Jezus is het weer mogelijk om een relatie met God te hebben.
  • vers 9-19: Het gebed van Jezus of God Zijn volgelingen wil beschermen: "Ik heb Uw boodschap aan hen doorgegeven. Ze worden gehaat door de mensen van deze wereld, omdat ze niet bij deze wereld horen. Net zoals ik niet bij deze wereld hoor. Vader, ik vraag U niet om Mijn leerlingen uit deze wereld weg te halen. Ik vraag U om hen te beschermen tegen de macht van het kwaad." (Johannes 17:14-15 BGT) Jezus weet als geen ander hoe groot de woede van satan is als mensen Zijn woorden aan nemen en daardoor gevuld zijn. Ook satan mobiliseert zijn volgelingen, maar dan gevuld met haat. Eigenlijk precies wat er in Genesis 3:15 (NBV) staat! "Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel." Jezus herinnert Zijn leerlingen er aan, dat dit nog steeds de realiteit is.
  • vers 20-23: Het gebed van Jezus voor hen die tot geloof komen doordat Zijn volgelingen het evangelie doorvertellen. "Ik bid niet alleen voor mijn leerlingen. Ik bid voor alle mensen die in Mij zullen geloven als ze Uw boodschap horen." (Johannes 17:20 BGT)
  • vers 24-26: Het gebed van Jezus of Zijn Vader iedereen bij Hem wil brengen. "Vader, U hebt de gelovigen aan Mij gegeven. Ik wil dat ze dicht bij Mij zijn, ook als Ik naar U toe ga. Dan zullen ze Mij zien op de plaats naast U in de hemel. U hebt Mij die plaats gegeven, want U hield al van Mij voordat U de aarde maakte." (Johannes 17:24 BGT)

Even terug naar de vraag waar we mee begonnen. Leert Jezus ons dat we niet voor de wereld moeten bidden? Het leek alsof Jezus niet voor de wereld bad. Maar indirect doet Hij dat wel!

Want Jezus weet, dat er alleen maar hoop voor de wereld is als ze in Hem zullen gaan geloven. "Jezus zei verder: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Wie in Mij gelooft, krijgt het eeuwige leven." (Johannes 6:47) "Als je Mij ziet, zie je God. Want Ik ben het licht dat naar de wereld gekomen is. Als je in Mij gelooft, leef je niet meer in het donker." (Johannes 12:45-46)

Als de volgelingen van Jezus de mensen vertellen over Hem, dan brengen ze dus hoop! Als ze het Woord van God spreken, dan verspreiden ze licht! En daardoor heeft de wereld de kans om het aan te nemen, het te geloven en gered te worden. Niet al die ellende die je op het nieuws ziet heeft het laatste Woord, maar Jezus!

Maar het vreemde is, dat als je de mensen dit gaat vertellen het heel veel weerstand op zal roepen. Het praten over Jezus, het volgen van Hem en het Woord van God spreken, maken je niet populair! De meeste mensen willen het helemaal niet horen! Want de boodschap over Jezus botst met de boodschap die 'de wereld' vertelt.

Al vanaf het begin van de mensheid probeert satan om de mensen in zijn leugens te laten geloven. En dat betekent dat mensen moeten kiezen. En velen kiezen er helaas voor om het goede nieuws over Jezus niet te geloven. En het kan dus heel goed zijn, dat ze ook niets met jou te maken willen hebben, omdat ze niet willen horen wat jij, als volgeling van Jezus, hen wil vertellen.

Als jij daar mee te maken hebt of krijgt, lees dan nog een keer het gebed van Jezus. Hij bidt ook voor jou! Jezus, die zelf mens werd en zelf de haat ook ervaren heeft. Zo erg zelfs dat ze Hem allemaal dood wilden hebben. Hij bidt niet voor deze wereld, maar voor wie van Hem houden. Hij bidt ook voor jou, of God je de kracht wil geven om het vol te houden. Je staat er niet alleen voor, ook al kan dat soms wel zo voelen! Hij bidt om bescherming tegen de haat van de mensen. En wat Jezus aan Zijn Vader vraagt, dat krijgt Hij ook. Vertrouw dus op Gods bescherming!

"Wat moeten we hier verder nog over zeggen. God houdt van ons. Voor wie zouden we dan nog bang moeten zijn? God liet toe dat Zijn eigen Zoon gedood werd. Hij leverde hem uit aan slechte mensen. Dat deed God voor ons allemaal.Maar dan is het zeker dat Hij ons ook het eeuwige leven zal geven, het eeuwige leven dat Zijn Zoon al gekregen heeft. Wij zijn door God uitgekozen. Moeten we dan bang zijn als mensen ons beschuldigen of ons veroordelen? Nee! Want God ziet ons als goede mensen. Jezus Christus is gestorven, maar nog belangrijker: Hij is opgestaan uit de dood. Hij is in de hemel en zit naast God, aan de rechterkant. Hij laat ons nooit in de steek. Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen. Ook al moeten we lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd. Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, ook al is ons leven in gevaar. Zoals geschreven staat: 'Omdat we bij U horen, moeten we elke dag lijden. We worden behandeld als schapen die geslacht worden.'" (Romeinen 8:31-36 BGT)

Bidden voor de wereld? Natuurlijk is dat goed! Maar doe het net zoals Jezus. Bid dat wie Hem houden het vol zullen houden ondanks de haat van de wereld. Bid ook, dat wie Jezus nog niet kennen Hem alsnog zulle leren kennen. En blijf zelf ook vertellen over het evangelie  zodat anderen daardoor gered mogen worden.

En vergeet dit nooit: "Hoe zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen, door God die van ons houdt. Dit weet ik zeker: door de dood en de opstanding van Jezus Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel Hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!" (Romeinen 8:37-39)

Om over na te denken

  • Jezus waarschuwt zijn leerlingen voor de haat van de mensen in de wereld. Wat merk je daarvan in je eigen leven?
  • Niet-christelijke klasgenoten, teamgenoten, collega's of vrienden hebben misschien helemaal niets met het geloof. Is dat voor jou een reden om je aan te passen? Gedraag je je bij hen anders, dan bij christelijke vrienden?
  • Vertel je anderen wel eens over Jezus? Of bidt je wel eens voor hen of met hen?
    Als je dat lastig vindt, heb je een idee waar dat aan ligt? Wat of wie zou jou kunnen helpen hierbij?
  • Wat uit deze Bijbelstudie heeft jou het meest geraakt of aan het denken gezet?

Gebruikte Bijbelteksten

Genesis 3:15
Johannes 6:47
Johannes 12:45-46
Johannes 15:19
Johannes 16:33
Johannes 17:1-26
Johannes 17:9
Romeinen 8:31-39

Meer lezen in de Bijbel

Mattheüs 5:1-16
Johannes 3:16-21
Efeze 5:1-21
2 Timotheüs 4:1-5

Gebed

Here Jezus, dank U wel voor Uw gebed, dat ook over mij gaat. Dank u wel voor Uw steun. U laat mij nooit alleen. Dat is wat U mij belooft. Daar had U zelfs uw leven voor over. Vader, U houdt van mij en ik hou van U! Help mij elke dag weer om te leven met U en voor U. Help mij om me niet te schamen voor U. Help me om mij niet aan te passen aan de wereld. En help mij om de mensen om mij heen over U te vertellen. Uw Woord kan ook hen redden. Jezus stierf ook voor hen. Geef geloof aan mijn vrienden, klasgenoten, collega's, teamgenoten en familieleden wanneer ik hen over U vertel. Help mij door de kracht en de gaven van de Heilige Geest. Heer, ik weet dat u van mij houdt, wat er ook gebeurt! Dank U wel voor alles wat U geeft!

In Jezus' Naam, Amen