Huissamenkomst

Huissamenkomst

Door ons evangelisatiewerk komen we vaak in gesprek met mensen die wel met het geloof zijn opgegroeid, maar om allerlei redenen dat zijn kwijtgeraakt. Of mensen die teleurgesteld of beschadigd zijn geraakt in de kerk en daardoor de kerk, en soms ook God, de rug toe hebben gekeerd. Of mensen die door dwaalleer op een verkeerde weg zijn beland en verstrikt zijn geraakt. Maar ook mensen die wél een relatie met God hebben, maar geen gemeente (meer) hebben door omstandigheden. Of mensen die echt verlangen naar een gemeente dicht bij huis, zodat je elkaar ook op straat nog eens tegen komt of makkelijker even bij elkaar over de vloer komt.

In de afgelopen maanden heeft God ons er meerdere keren bij bepaald om op zoek te gaan naar 'schapen' die zoekende zijn, verdwaald zijn of alleen zijn. God sprak tot ons door deze tekst:

"Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is. Wat denkt u: als iemand honderd schapen heeft, en een daarvan afgedwaald is, zal hij niet de negenennegentig andere achterlaten en in de bergen het afgedwaalde gaan zoeken? En als het gebeurt dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u dat hij zich daarover meer verblijdt dan over de negenennegentig die niet afgedwaald waren. Zo is het ook niet de wil van uw Vader, Die in de hemelen is, dat een van deze kleinen verloren gaat. (Mattheüs 18:11-14)

En Hij legde het op ons hart om ons hart en huis open te stellen. Om broers en zussen weer een geestelijk 'thuis' te geven, om mensen die zoekende zijn verder te helpen, om mensen die Jezus niet kennen over Hem te vertellen. Daarom zijn we in januari 2023 begonnen met het houden van een huissamenkomst op de zaterdagavond (19:30 uur), specifiek voor mensen die wonen in Zwolle-zuid. We hebben nadrukkelijk de overtuiging dat we het moeten afbakenen; juist om 'kerk dicht bij huis' te zijn. Eigenlijk zoals we dat ook zien in Handelingen. En het is ons verlangen dat dit mag uitgroeien tot een prachtige evangelische gemeente in Zwolle-zuid.

We zijn vol verwachting en verlangen naar hoe God dit verder gaat leiden.

Bron van liefde
Geliefd