645756756

Hoe kun je Bijbelteksten uit je hoofd leren?

"Alles wat de Schrift zegt is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust." (2 Timoteüs 3:16-17)

Maar dan zul je de Bijbel natuurlijk wel moeten lezen en moeten kennen! Door de hele Bijbel lees je over Wie God is. Je leert Hem kennen. Je leert Zijn Hart kennen. "Kennen' in de Bijbel betekent niet "veel kennis hebben", maar "relatie hebben" oftewel "kennen met je hart".

Daarnaast leer je ook jezelf kennen in de Bijbel. Door de hele Bijbel heen laat God je als het ware in de spiegel kijken. Het laat het verschil zien tussen leven zónder Jezus en leven mét Jezus. Het laat je ook zien hoe God graag wil dat het leven er voor jou uit ziet; wat Zijn verlangen is voor jou. En, zoals bovenstaande tekst zegt: het voedt je op, het bereid je voor op op je taak en het rust je toe om het goede te doen.

Het Woord van God is ook een wapen. In Efeze 6:17 heeft Paulus het over "Gods Woord als zwaard". En ook in Hebreën 4:12: "Het woord van God is levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden."

Als we het Woord van God lezen en, belangrijker nog, het uitspreken, dan is het als een zwaard. Een wapen om je te verdedigen, om de leugen te ontmaskeren en neer te slaan, om het recht van God uit te spreken over situaties. En weet je, dat Jezus heel vaak teksten uit het Oude Testament citeerde? Laten we dus Zijn voorbeeld volgen!

Allemaal redenen dus om dat 'zwaard' ook te leren gebruiken en paraat te hebben! En omdat dat best lastig kan zijn, geven we je een idee hoe je dat zou kunnen doen.

Dag 1:

Kies een Bijbeltekst. Bijvoorbeeld de tekst van de dag uit je Bijbel-app, een tekst die je in het weekend in een preek hebt gehoord, een tekst waar iemand jou een keer mee bemoedigd heeft, een tekst die jou raakte, een tekst die iets vertelt over Gods grootheid, etc.

Neem een schrift (of de notitie-app op je telefoon) en schrijf de tekst op. Door het op te schrijven maak je je de tekst al een beetje eigen.

Lees de tekst een paar keer hardop voor (inclusief de vindplaats in de Bijbel). Zo schakel je steeds meer zintuigen in en wordt je steeds meer vertrouwd met de tekst.

Probeer dan de tekst, stukje voor stukje, uit je hoofd op te zeggen.

Dag 2:

 • Lees de tekst hardop voor. Probeer het daarna weer, stukje voor stukje, uit je hoofd te doen. Doe dat net zo lang tot je het hele vers uit je hoofd, dus zonder te kijken, op kunt zeggen. Zeg hem een paar keer uit je hoofd op.
 • Schrijf onder de tekst op wat deze tekst jou vertelt over God.
 • Blijf de tekst tijdens de dag af en toe herhalen. Bijvoorbeeld als je aan het wandelen bent, als je op de fiets zit of in de auto, na het eten en als je naar bed gaat.

Dag 3:

 • Herhaal de Bijbeltekst die je de vorige week hebt geleerd. Net zo lang tot deze er vloeiend uit komt.
 • Herhaal dan de tekst van deze week een aantal keren.
 • Schrijf onder de tekst op wat deze tekst over jou zegt of op jouw leven betrekking heeft.

Dag 4:

 • Herhaal de tekst van vorige week. Lees nog eens na wat je onder de tekst hebt opgeschreven. Dank God voor wat je ontvangt in deze tekst.
 • Herhaal de tekst van deze week een paar keer.
 • Schrijf onder de tekst op hoe je deze tekst zou kunnen gebruiken om anderen te bemoedigen.

Dag 5:

 • Herhaal de tekst van 2 weken geleden.
 • Herhaal de tekst van deze week een paar keer.
 • Schrijf onder de tekst op in welke situaties of omstandigheden de tekst bruikbaar zou kunnen zijn (voor jezelf of voor anderen).

Dag 6:

 • Herhaal de tekst van 2 weken geleden.
 • Herhaal de tekst van 3 weken geleden.
 • Herhaal de tekst van deze week.

Dag 7:

 • Herhaal de tekst van deze week.
 • Lees nog eens door wat je onder de tekst hebt geschreven en breng het in gebed.
 • Deel je tekst met anderen, bijvoorbeeld door hem thuis op een kaartje neer te zetten, hem boven je bureau te hangen op je werk of via sociale media. Door de reacties die je krijgt, wordt je zelf ook weer herinnerd aan de tekst. En misschien leidt het tot mooie gesprekken!

Je kunt dit natuurlijk ook samen doen met je vrienden of als gezin. Dan kun je elkaar motiveren, er over praten en samen je ontdekkingen delen.