657658756867

(1) Gods boodschap voor jou

In de Bijbel lees je, hoe God bezig is met jouw leven hier en nu, maar ook met jouw toekomstige leven. En dat is een lang verhaal met een hele geschiedenis. Ongeveer 6000 jaar geleden schiep God twee mensen: eerst Adam, daarna Eva. Hij gaf hen een volmaakte plek om te wonen: het paradijs. Alles was volmaakt! Ook de relatie tussen God en de mensen.

Maar ... Er was nog iemand: satan. In de Bijbel lees je over hem, dat hij een engel was met een hoge positie. Maar daarmee was hij niet tevreden. Hij wilde meer. Hij wilde als God zijn. En daarom kwam hij in opstand met een hele groep andere engelen. Als straf stuurde God hen uit de hemel weg. Vanaf dat moment doet satan er alles aan om kapot te maken, wat God heeft gemaakt. En dus gaat satan naar Adam en Eva in het paradijs ...

In de gedaante van een slang brengt hij Adam en Eva aan het twijfelen. Tussen alle bomen in het paradijs staat namelijk een boom, waar de mensen niet van mogen eten van God: de boom van kennis van goed en kwaad. Doen ze dat wel, dan zullen ze sterven. Maar satan vertelt hen iets heel anders: "Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen open zullen gaan zodra je daarvan eet, dat jullie als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad." (Genesis 3: 5) Dat wat hij zelf wilde, dat fluistert satan nu ook de mensen in. Ze gaan twijfelen ... en trappen in de val!

45756875686

(2) Zondeval

God heeft de mens geschapen met een vrije wil om te kiezen. Waarom? Omdat God geen 'gedwongen huwelijk' wil! Hij wil dat jij zelf kiest voor Hem, zoals Hij voor jou heeft gekozen. En ook om dezelfde reden: liefde! En dus hebben Adam en Eva een keuze. Ze kiezen tegen God en voor satan. Vanaf dat moment is de aarde het koninkrijk van de satan, het koninkrijk van de duisternis. De relatie tussen God en de mensen is kapot gemaakt. En vanaf dat moment is alles wat de mens doet gericht op zichzelf en niet meer op God.

pexels-david-alberto-carmona-coto-1151418

(3) Herstelplan

Maar God laat het daar niet bij zitten! Hij verklaart satan de oorlog! God zal er alles aan doen om de mensen terug te winnen voor Hem! De keuze tégen Hem, verandert niets aan Zijn liefde! Hij komt met een herstelplan en belooft om Zijn eigen Zoon te sturen om te herstellen wat kapot gemaakt is. Hij geeft ook leefregels voor de mensen. Daarover lees je in de eerste helft van de Bijbel, het eerste Testament, ook wel Oude Testament genoemd.

Maar je leest ook, dat het onmogelijk is voor de mens om zich daar aan te houden. Daarvoor zit de zonde teveel in de mens en is de mens teveel op zichzelf gericht. Elke keer gaan ze weer de fout in. Het is duidelijk: als mensen zijn we zelf niet in staat om de relatie met God te herstellen. Daarvoor is iemand nodig die volmaakt is, zonder zonde. En daarom lees je ook over hoe God de mensen voorbereidt op de komst van Zijn Zoon: Jezus! Hij werd mens zoals jij en ik, maar zonder zonde.

pexels-tara-winstead-8383650

(4) Jezus

Met de komst van Jezus begint er een nieuw tijdperk. Daarover lees je in de tweede helft van de Bijbel, ook wel het Nieuwe Testament genoemd. Jezus wordt geboren als een baby, als mens dus. Dat was de enige manier om herstel te brengen.

God haat het als je dingen doet die tegen zijn wil in gaan. Eigenlijk is het net als in een huwelijk. Wanneer je man of vrouw vreemd gaat, dan maakt dat alles stuk! En voordat er herstel mogelijk is, zal er eerst berouw moeten zijn en zal eerst die buitenechtelijke relatie beëindigd moeten worden. Je kunt dat niet ongestraft laten. Daarna is er pas een weg naar vergeving en herstel mogelijk. En God wist, dat de mensen zelf nooit in staat zouden zijn om te breken met het kwaad en Zijn boosheid over de zonde nooit zouden overleven. En daarom kwam Jezus als mens op aarde om in onze plaats de straf op zich te nemen.

In de tijd dat Jezus op aarde was, heeft Hij laten zien wie God is. Jezus zegt zelf: "Als jullie mij kennen, zullen jullie ook Mijn Vader kennen. Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien." (Johannes 14:7,9) Dat betekent, dat als je goed kijkt naar Jezus, je Hem leert kennen, dat je dan ook God leert kennen. In wie Jezus is als persoon, in hoe Hij omgaat met mensen en in wat Hij zegt, kun je horen én zien hoeveel God van je houdt.

En Jezus wil niets liever, dan jou bij de Vader, bij God brengen. Jouw relatie met Hem weer herstellen. Jouw leven weer zin en perspectief geven. Hij wil jou uit het koninkrijk van de duisternis halen en je overzetten naar Zijn Koninkrijk, het Koninkrijk van het Licht.

645675756

(5) Vergeving

De enige manier om dat voor elkaar te krijgen, was dat Jezus zou sterven aan het kruis. Hij nam de straf op Zich voor de ontrouw van de mens. Waarom? Omdat dat de enige manier was om het weer goed te maken tussen God en de mens. Alleen zo was er vergeving en herstel mogelijk. In de Bijbel staat het zo: "Hij heeft in Zijn lichaam onze zonden het kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen." (1 Petrus 2:24) Alleen zo kon de relatie tussen God en mensen weer hersteld worden. Jezus is dus een 'brug' tussen jou en God.

Het werk van Jezus was daarmee nog niet klaar ... Jezus stierf, werd begraven, maar stond op de derde dag weer op uit de dood. Daarna ging Hij naar de hemel terug. Maar Hij liet ons niet met lege handen achter! Hij stuurde de Heilige Geest om ons te helpen. Hij verandert ons, zodat we niet langer op ons zelf gericht zijn, maar op God. Hij helpt ons van God te houden, om trouw te zijn aan God en ook om alles weg te doen uit ons leven wat onze relatie met God in gevaar brengt.

pexels-johannes-plenio-1136458

(6) De enige weg

Jezus zegt over zichzelf: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen, dan door Mij." (Johannes 14:6) Er is dus maar één weg naar God: Jezus. Je zult dus moeten kiezen: leven met God of leven zonder God.

Jezus zegt: "Wie niet met mij is, is tegen mij." (Matteus 12:30) Maar als je voor Hem kiest, dan belooft Hij je dit: Hij helpt je om God echt te leren kennen. Hij herstelt jouw relatie met God. En Hij belooft je een eeuwige en volmaakte toekomst samen met God.

En daarmee zijn we weer terug bij de tekst waar we mee begonnen: "Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven." (Jeremia 29:11)

Als je kiest voor Jezus zul je nu al iets van die hoopvolle toekomst mogen ervaren. God zal je nu al laten ervaren hoeveel Hij van je houdt! "Je bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol en ik houd zoveel van je!" (Jesaja 43:4)

Hij helpt je in alle omstandigheden. "Kom bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven" (Matteus 11:28) "Ik laat jullie mijn vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet." (Johannes 14:27)

Je gaat Gods liefde ervaren, je bent niet meer alleen, je ontvangt rust, er is weer hoop en je leven krijgt zin en betekenis.

baptism

(7) kiezen voor het leven

Jezus roept je op om te geloven en te kiezen voor Hem! "Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered." (Marcus 16:16)

Dopen, dat wil zeggen dat je ondergedompeld wordt in water. Zo wordt je begraven met Jezus. Maar je komt ook weer uit het water omhoog. Met Jezus sta je op in een nieuw leven. "U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. (Kolossenzen 2:13-14)

Vanaf nu ben je een 'nieuwe mens'. Jezus wordt zichtbaar in jou en jij mag op jouw beurt het cadeau dat jij hebt gekregen weer doorgeven aan anderen. En in dit geval geldt: Van delen wordt je rijker!

pexels-ricardo-esquivel-1654698

(8) Uitnodiging

Wil je Jezus leren kennen? Een paar tips om je op weg te helpen:

  1. Wat doe je als je iemand wilt leren kennen? Door te luisteren naar diegene. Zo is het ook bij Jezus. Ga lezen in de Bijbel! Begin bijvoorbeeld in het Bijbelboek Johannes. Heb je geen Bijbel? Neem dan even contact met ons op, dan zorgen we dat je er een krijgt! Je kunt hem ook als app op je telefoon zetten.
  2. Om iemand te leren kennen, ga je ook in gesprek. Vraag dus aan Jezus, ook al zie je hem niet, of Hij in je leven wil komen. Bijvoorbeeld zo: "Jezus, ik wil u leren kennen. Ik bid, dat U in mijn leven komt. Laat me zien wie U bent. Leer mij hoe ik kan doen wat U wilt. Ik wil U de regie in mijn leven geven. Ik wil van U houden, zoals U van mij houdt! Dank u voor wie U bent!" (Zeg dat gewoon hardop. Je kunt eventueel je handen vouwen en je ogen dicht doen.)
  3. Wil je echt kiezen voor Jezus? Laat je dopen! Door de doop wordt je vanuit het koninkrijk van satan in het koninkrijk van God geplaatst. Je laat je oude leven achter en een nieuw leven begint! We helpen je graag om een gemeente/kerk in jouw buurt te vinden waar je gedoopt kan worden. Vul even het contactformulier in zodat we je kunnen helpen.
  4. Vind je het lastig om de Bijbel te begrijpen? Ga op zoek naar mensen bij jou in de buurt, die je kunnen helpen! Ken je geen Christenen in jouw buurt? Neem dan even contact op, dan helpen we je om in contact te komen. Zo heeft God het ook bedoeld: elkaar helpen, samen bidden, samen je dankbaarheid naar God uiten en Hem eren, samen de Bijbel lezen en bestuderen. Ook daarin wordt zichtbaar wie Jezus is!
  5. Meld je aan voor een gratis Alpa Cursus bij jou in de buurt. Tijdens de Alpha Cursus ontdek je de basis van het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier. Elke bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: eten, een inleiding en doorpraten in een kleine groep. Op de website vind je meer informatie.
  6. Volg een gratis online Bijbelcursus van GlobalRize. Tijdens de cursus wordt je geholpen door een persoonlijke mentor. Bij de Basiscursus ga je in 15 lessen ga je door de Bijbel heen. Elke les wordt afgesloten met een aantal vragen. Je mentor leest je antwoorden, geeft je meer uitleg en beantwoordt jouw eigen vragen.
  7. Breng elke dag tijd met God door. Net zoals je doet in een gewone relatie. Luister naar hem, door te lezen in Zijn Woord, de Bijbel. Praat met Hem, door te bidden, en deel je dankbaarheid, je vragen, je zorgen.
  8. We schrijven regelmatig Bijbelstudies en delen die op deze website. Daarin leggen we uit wat de Bijbel zegt over het volgen van Jezus. Het lezen van deze Bijbelstudies kunnen je helpen om de Bijbel beter te leren begrijpen.

Heb je vragen? Heb je hulp of gebed nodig? Vul het contactformulier even in! We helpen je graag verder!