God begrijpen

God begrijpen

Het was een periode waarin we als gezin door een moeilijke periode. We kregen heel veel dingen tegelijk op ons bordje. Juist toen we op een behoorlijk dieptepunt zaten, ging de deurbel. Een goede vriend stond op de stoep met een bos bloemen. 'Ter bemoediging' zei hij. 'God heeft me ingefluisterd, dat ik jullie een bloemetje moest brengen.'

En ik geloof dat het zo is! Deze vriend wist namelijk wel iets van de situatie, maar slechts beperkt. Maar dat we juist op dat moment er flink doorheen zaten, dat wist hij niet. En daarom: Dit waren niet zijn bloemen, dit waren bloemen uit de hemel!

Waarom?

Als mens maak je zo je plannen, je hebt wensen, idealen en ambities. Je hebt hoop en verwachtingen voor jezelf, voor je gezin. Wanneer er dan van alles gebeurt wat daarin niet past, wat je helemaal niet wilt, dan wordt er een flink blik met gevoelens opengetrokken: teleurstelling, verdriet, onmacht, boosheid, frustratie, onbegrip. En het is heel menselijk, dat er dan ook waarom-vragen naar boven komen.

Ook in de Bijbel komen ik deze tegen. "Waarom ben ik niet in haar schoot gestorven, niet gestikt toen ik ter wereld kwam!" (Job 3:11) vraagt Job aan God. In totaal vind ik 12 stevige waarom-vragen van Job aan God. Ook in de Psalmen komen we 12 waarom-vragen aan God tegen.

Nu kan 'waarom' verschillende ladingen hebben. Het kan een vraag zijn om iemand ter verantwoording te roepen. Wanneer je aan een kind vraagt 'Waarom heb je je zusje geslagen?', dan verwacht je een goede verklaring en heb je als doel om het kind te laten inzien, dat het niet juist heeft gehandeld. Of je wilt achter de oorzaak van het conflict komen.

Vraag je aan je rijinstructeur 'Waarom moet ik eerst de koppeling in trappen voordat ik ga schakelen?' dan ben je benieuwd naar de logica. Je wilt het begrijpen.

Vraag je aan je directeur 'Waarom moet ik nu juist ontslagen worden?' dan verwacht je een goede verklaring, waarom jij en niet een ander, hopende dat het teruggedraaid wordt.

Zo is het ook met mijn waarom-vragen aan God. Wat is de intentie van mijn vraag? Wil ik God ter verantwoording roepen? Wil ik het beter begrijpen? Hoop ik dat Hij het een en ander terugdraait?

Leren te begrijpen

Wanneer ik de waarom-vragen aan God in de Bijbel in hun context lees, dan zie ik aldoor weer het diepe verlangen om te begrijpen wat God doet. Soms lijkt het alsof God ter verantwoording wordt geroepen, maar in het geheel gelezen en de kennis over de vraagsteller meegewogen, dan proef ik een verlangen om inzicht.

Eigenlijk is het geen waarom-vraag, maar een inzicht-vraag. Een vraag aan God om inzicht in wat er aan de hand is. De vraagsteller probeert zijn gezichtspunt te veranderen, vanuit het besef, dat het niet helpt om vanuit je omstandigheden naar God te kijken. Een verlangen om vanuit God naar de omstandigheden te kijken.

Dat kan alleen vanuit een diepe relatie met Hem. Een vast vertrouwen, dat God weet wat Hij doet en dat alles wat gebeurt niet is om jou af te breken, maar om jou op te bouwen.

Ook Jezus stelde eenmaal de waarom-vraag: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" (Marcus 15:34) En dat terwijl Hij het antwoord heel goed wist! Ik denk, dat Hij de vraag in onze plaats stelde; mens zoals wij. In Zijn vraag klinkt door: 'Laat hen begrijpen, God, waarom U Mij verlaten hebt!' Een diep verlangen van Jezus, dat de mensen Zijn Vader leren kennen, zoals Jezus Zijn Vader kent. Wat een liefde!

Wanneer je een vraag stelt, verwacht je ook een antwoord. En dan lijkt het wel eens alsof God zwijgt. Maar zou ik in dit geval het antwoord ooit echt kunnen bevatten? Zou mij dat niet ver boven de pet gaan? Sta ik eigenlijk wel echt open voor Zijn antwoord? Blijf ik geduldig luisteren? Zou ik Zijn antwoord opmerken?

"Waarom beschuldig je hem, zeg je: “Hij antwoordt niet, als iemand tot hem spreekt”? God antwoordt wel, op meer dan één manier, alleen merkt de mens het niet op." (Job 33:13-14)

Ik mag met al mijn vragen naar God toe gaan. Maar voortaan bid ik er bij: 'Open mijn ogen, mijn oren, mijn verstand en mijn hart voor Uw antwoord!' En omdat God vele malen groter is dan ik en Hij mijn verstand ver te boven gaat, hoop ik dat Hij antwoord in kleine stapjes. Bijvoorbeeld door een bos bloemen ...

If you can't see His hands, trust His heart!