toerusting evangelisatie

Toerusting evangelisatie

Heb jij ook een verlangen om andere mensen over Jezus te vertellen? Elke maand organiseren we een avond gericht op toerusting voor evangelisatie met daaraan gekoppeld een outreach op zaterdagochtend. We focussen ons op de evangelisatie op straat, maar staan ook stil bij evangelisatie in je eigen omgeving. We gaan kijken naar de Bijbelse opdracht voor evangelisatie en geven handvaten vanuit het onderwijs en het voorbeeld van Jezus. Ook geven we praktische tips mee en delen ervaringen vanuit onze eigen ervaring.

Voor wie?

De toerusting is bedoeld voor iedereen die een levende relatie met God heeft en een verlangen heeft om het evangelie te delen met andere mensen, dat in de praktijk wil gaan brengen maar daar nog (bijna) geen ervaring mee heeft opgedaan. (Het is dus niet bedoeld voor mensen die al ervaren zijn en al vaker de straat op zijn geweest.)

Wanneer?

Elke derde (soms vierde) donderdag van de maand van 19.30-21.30 uur. Op de daaropvolgende zaterdag vindt er een outreach plaats van 9.30-13.00 uur.

(Elke bijeenkomst is hetzelfde. Je hoeft je dus maar voor 1 toerustingsavond en outreach aan te melden. Uiteraard ben je van harte welkom om vaker op zaterdag mee de straat op te gaan.)

Waar?

De toerustingsavond zal gehouden worden bij ons thuis in Zwolle. Na aanmelding sturen we de adresgegevens.

De outreach vindt plaats op de zaterdagochtend na de toerustingsavond, samen met ons team 'Straatevangelisatie Zwolle'. (Dit team bestaat uit Christenen uit allerlei kerken in Zwolle en omgeving.) Lukt het echt niet om op zaterdag mee te doen? Dan kijken we in onderling overleg naar een alternatief.

Per avond kunnen er maximaal 8 personen deelnemen. Zijn er meer aanmeldingen voor een avond, dan geldt dat de eerste 8 deel kunnen nemen en de anderen op de reservelijst komen en/of (in overleg) doorgeschoven worden naar de volgende maand. Wil je meedoen als koppel/echtpaar? Vul dan elk apart het aanmeldingsformulier in. Vermeld dan in het opmerkingen-veld dat je bij elkaar hoort.

Klik hier om je aan te melden voor één van de avonden!