streep door de rekening

Een streep door de rekening

Je hebt de auto van je vader geleend. Je hebt beloofd er heel voorzichtig mee te zijn, want je weet hoe zuinig hij er zelf op is. De hele dag gaat het goed, maar bij het parkeren zie je een paaltje over het hoofd. Gevolg: een forse deuk! Hoe ga je dat ooit aan je vader vertellen?

's Avonds komt je broer de auto halen en vertel je hem het verhaal. De volgende dag zit het je nog steeds dwars ... Je gaat naar je vader om je excuses aan te bieden. Tot je verbazing wordt je met open armen ontvangen. Stamelend doe je je verhaal. "We praten er niet meer over!" zegt je vader. "Je broer, heeft alles gerepareerd. De auto is weer als nieuw!"

Wat een opluchting! Niet alleen vanwege het feit dat de auto weer is gemaakt, maar vooral dat de relatie met je vader weer goed is. Deze vervelende gebeurtenis staat niet meer tussen jou en hem in. Dat is het meest belangrijk! En wat ben je je broer ook dankbaar! En dat zul je hem laten weten ook!

Tegelijkertijd blijft het je wel bij! Een volgende keer zul je echt wel even wat moed bij elkaar moeten verzamelen om je vader weer te vragen of je de auto mag lenen. En je zult nóg voorzichtig zijn. Niet zozeer vanwege de auto, maar omdat je de relatie met je vader niet wilt beschadigen! Aan de andere kant weet je ook: als het weer gebeurt, zullen ze hetzelfde doen als die ene keer.

”Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig wordt verklaard zonder dat hij enige verdienste heeft: ‘Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven, wiens zonden zijn bedekt; gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.’ ” (Romeinen 4:6-8)

Dat is het evangelie van de vergeving van onze zonden. Alles is mij kwijt gescholden! De zonden die ik heb gedaan en die ik nog zal doen. Wat een geschenk! Er is een streep door de rekening gezet, maar belangrijker nog, de relatie met mijn Vader is hersteld! dan wil je toch niet anders dan alles doen wat je kan om je dankbaarheid te tonen en die relatie niet weer in gevaar te brengen. Niet om mijzelf te redden, niet om Gods liefde te verdienen, maar juist om Hem mijn liefde en dankbaarheid te laten zien! Dat is waar de Geest ons bij wil helpen.

En ja, het gaat ook wel eens mis ... Ik merk zelf dat dat vooral gebeurt, wanneer mijn focus niet goed is. Wanneer ik het druk heb, wanneer ik mijn aandacht bij allerlei andere zaken heb. Mijn focus ligt dan op mijn omstandigheden. Met als gevolg, dat ik vanuit die omstandigheden naar Christus ga kijken. En dan loop ik vast in allerlei vragen. Dan is satan er ook als de kippen bij om mij in te fluisteren, dat het toch niets wordt, dat ik het nu wel kan vergeten, dat ik het niet waard ben.

En dan is het zaak mijn focus weer te verleggen naar Christus. Met als gevolg, dat ik vanuit Hem naar mijn omstandigheden ga kijken. En dat geeft zoveel meer ruimte en vrijheid! Dan ontneem ik satan ook alle recht van spreken, want ik ben vrijgekocht! Daar kan hij niets aan veranderen!

”Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” (Romeinen 8:31-39)