een beetje geloof

Een beetje geloof doet wonderen!

Meer zakgeld, meer loon, meer vrije tijd, een grotere kamer, een nieuwe smartphone, weer een nieuwe outfit ... Vaak willen we meer, iets groters, beters of nieuwers. Herken je dat? Of ben je tevreden met wat je hebt?

Ook als het gaat om 'geloof' willen veel mensen graag 'meer' ... Meer van God ervaren, meer zekerheid dat God echt bestaat of meer zekerheid dat Jezus ook echt voor jou is gestorven ... Het kan een heel diep verlangen zijn.

Vandaag las ik Lucas 17. Ik bleef hangen bij vers 5: "Toen zeiden de apostelen tegen de Heer: ‘Geef ons meer geloof!’” Herken je die vraag bij jezelf? Je zou verwachten, dat Jezus blij is met die vraag! Maar Zijn antwoord is totaal anders dan ik verwacht had! "De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen." (Lucas 17:6 NBV)

Het gaat niet om 'meer'

De leerlingen van Jezus stellen de vraag als reactie op een opdracht die Jezus hen net daarvoor gaf: "Stel dat een andere gelovige iets verkeerds doet. Vertel hem dan wat hij verkeerd gedaan heeft. Als hij spijt heeft, moet je hem vergeven. Zelfs als hij zeven keer op een dag iets verkeerds doet tegen jou. Als hij dan ook zeven keer spijt heeft, dan moet je hem vergeven." (Lucas 17:3-4) Als ze dát horen, zakt de moed hen blijkbaar in de schoenen.

Om dát te kunnen, moet je wel heel veel geloof hebben, zo denken ze. Maar Jezus leert hen iets heel anders! Het gaat niet om de hoeveelheid, maar het gaat er om dat je het gebruikt!

Uit de vraag van de discipelen blijkt hun menselijke denken. Wat Jezus hen vraagt, is menselijk gezien teveel gevraagd. Maar Jezus wil hen juist leren, dat geloven betekent: het 'menselijke' los laten en alles van God verwachten. Hem door je heen laten werken zonder dat je twijfelt. En niet een beetje, maar helemaal!

In Matteüs 8 lees je over een Romeinse centurio. Zijn slaaf is ernstig ziek. Hij zegt tegen Jezus: "U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen." (Mattheus 8:8 NBV) Wauw! Wat een geloof en vertrouwen! Hij twijfelt er geen moment aan of Jezus dit wel kan. Hij geeft zelfs aan, dat Jezus echt niet met hem mee naar huis hoeft te komen. Jezus' woord is al genoeg! "Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degenen die hem volgden: ‘Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo’n groot geloof gevonden." (Matteüs 8:10 NBV) 

In Matteüs 17 lees je dat het de discipelen niet lukt om een demon uit te drijven. Als ze vragen waarom het hen niet lukt en Jezus wel zegt Hij: "Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn." (Matteüs 17:20 NBV)

Het lijkt op het antwoord uit Lucas 17: te weinig geloof. De discipelen moeten niet zélf proberen de demon uit te drijven, maar moeten dat van God verwachten. Geloven, dat God het door hen heen doet.

Je geloof gebruiken

Als je deze teksten zo op een rijtje zet, kan het zijn dat je in de war komt. De ene keer geeft Jezus aan, dat het niet gaat om méér geloof. Geloof zo groot als een mosterdzaadje is al genoeg. Een andere keer zegt Hij dat Hij nergens zo'n groot geloof heeft gevonden en weer een andere keer heeft hij het over gebrek aan geloof. Het lijkt elkaar tegen te spreken.

Ik denk, dat Jezus ons wil duidelijk maken, dat de vraag naar 'meer' niet belangrijk is. Een klein beetje zou al genoeg zijn. Het gaat veel meer om de vraag: Wat doe je met je geloof? Gebruik je het ook echt? Ik kan een heleboel zout in huis hebben, maar als ik het niet gebruik zal de smaak van mijn eten er niet door veranderen. Zo kan ik heel veel geloof hebben, maar als ik er niets mee doe, dan heb ik er niets aan. Een groot geloof is dus vooral een geloof dat ook echt gebruikt wordt. Er niet aan twijfelen, dat God doet wat Hij belooft. Je niet laten beperken door de vraag of iets menselijk gezien wel kan.

Als je God vraagt om meer geloof, vraag je Hem dus eigenlijk: Help mij om het geloof, dat ik heb beter te gebruiken. Je vraagt God of je, door de Heilige Geest, los mag komen van wat menselijk gezien kan. Meer geloof betekent: meer God en minder ik. En dán is een klein beetje geloof al meer dan genoeg!

Om over na te denken

  • Heb je wel eens een moment gehad, dat je meer geloof had willen hebben? Wanneer was dat?
  • Iemand zeven keer achter elkaar vergeven ... Denk je dat dat jou zou lukken? Heb je wel eens zo'n situatie mee gemaakt?
  • Geloof je dat wat God zegt in de Bijbel waar is? Zijn er dingen bij die je lastig vindt om te geloven? Waar zit dat precies in?
  • De Romeinse centurio vraagt Jezus om zijn slaaf te genezen. Dat is een stap in geloof. Zijn geloof is zo groot, dat hij zegt dat Jezus niet eens met hem mee naar huis hoeft te komen, maar alleen maar hoeft te spreken.
    Ken je meer voorbeelden uit de Bijbel waarin mensen laten merken dat ze geloof hebben?
  • Om de demon uit te kunnen drijven, hadden de leerlingen van Jezus geloof nodig. Ken je nog meer situaties in de Bijbel waar 'geloof' nodig was?
  • Je geloof gebruiken, iets doen met je geloof ... Wat stel jij je daar bij voor? Heb je zelf wel eens een moment gehad, dat je echt geloof nodig had?

Gebruikte Bijbelteksten

Mattheüs 8:8-10
Mattheüs 17:20
Lucas 17:3-6

Meer lezen in de Bijbel

1 Samuël 1
Mattheüs 21:18-22
Hebreeën 11
Jacobus 2:14-26

Gebed

Vader, ik geloof dat U doet wat U belooft. Ik geloof, dat voor U alles mogelijk is. Maar soms vind ik dat ook wel eens lastig. Dan kan ik het met mijn menselijke verstand niet begrijpen. Dan denk ik te klein over U, maar ook te klein over mezelf. Want door Uw kracht is alles mogelijk. Dan kan ik zeven keer vergeven als dat nodig is. Geef mij geloof en help mij om het te gebruiken. Help mij om op U te vertrouwen in alle situaties waarin dat nodig is. Dank U voor alles wat U door mij heen wilt doen! Ik wil U daarvoor alle eer geven!

In Jezus' Naam, Amen.