licht of duisternis

Duisternis of licht?

Heerlijk, die lange zomeravonden! Lekker lang licht! Zodra het weer vroeger donker wordt, krijgen veel mensen last van een bepaalde onrust. Het voelt op de een of andere manier niet prettig. Niet voor niets is in veel huizen wit de overheersende kleur en besteden we veel aandacht aan goede verlichting. We houden niet van duisternis!

Opvallend, dat we in Johannes 3:19 precies het tegenovergestelde lezen! "Dit nu is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht."

Johannes beweert dus dat de mensen meer van de duisternis houden. Waarom? Omdat mensen dingen die die het licht niet kunnen verdragen. Misschien wel het daglicht, maar niet het Licht van God. Johannes laat zien dat er twee typen mensen zijn.

Wat kenmerkt jou?

Geloof je in Jezus, de Zoon van God? Dan ben je gericht op het goede, op recht doen, op liefde voor je naaste. Gericht op een leven zoals God het heeft bedoeld. Leven in het Licht van God. En het kan niet anders, dat in alles wat je doet zichtbaar wordt dat God werkzaam is in jou.

Geloof je niet in Jezus, dan is Zijn Licht dus ook niet zichtbaar in je leven. Leven zonder Jezus, zegt Johannes, betekent leven in de duisternis. Dat is het oordeel dat op je rust, zegt Johannes. Er staat niet, dat je zult worden veroordeeld, maar je bént het al! Dat betekent dus, dat je er nu al de gevolgen van ondervindt.

God dank is er een uitweg! Hoe groot de duisternis ook is waar je nu in leeft! "Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht,’ ook dan zou het duister voor u niet donker zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht." (Psalm 139:11-12) Geen duisternis is voor God te donker. Als je je uitstrekt naar Jezus, Hem te hulp roept vanuit de duisternis waarin je leeft, dan wil Hij licht brengen in jouw leven. Jezus kan en wil jou verlossen uit jouw duisternis. Je bevrijden van de vloek die op je leven rust.

Bevrijding van de duisternis

En dat zul je gaan merken! Je focus zal veranderen. Als je Jezus aanneemt als jouw Verlosser, als Hij het voor het zeggen mag hebben in jouw leven, dan is er weer hoop! Er breekt licht door! En je krijgt een verlangen om steeds meer in dat licht te leven. Je krijgt een afkeer van je oude leven en van alles wat het daglicht niet verdragen kan.

"De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt." (Romeinen 13:12-14)

Stap in het licht! Vandaag nog!