3D bril

Kijken door een andere bril

Onlangs heb ik een 3D-film gekeken. Je moest een 3D-bril opzetten om de film te kunnen bekijken. Doe je dat niet, dan kun je de film in principe gewoon bekijken. Het beeld is alleen wat wazig, niet helemaal scherp en bovendien tweedimensionaal. Wil je de film echt bekijken zoals deze is bedoeld, dan moet je de 3D-bril opzetten. Pas dan zie je alles scherp en zie je de diepte, het 3D-effect. De bril verandert niets aan de film zelf, maar wel aan wat ik te zien krijg.

Hieraan moest ik denken bij het lezen van deze tekst: "Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold." (Kolossenzen 2:12-13)

Dit zegt alles over hoe God naar mij kijkt: schoongewassen en levend! Om mij zo te zien, zet God als het ware een bril op, namelijk: Christus. Als God naar mij kijkt ziet hij niet meer mijn gebreken, mijn vuiligheid, mijn zonden, maar Hij ziet Jezus!

Vrijspraak

"God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost." (Romeinen 3:22-24)

Elke keer wanneer ik dit lees en tot me door laat dringen ben ik er weer van onder de indruk! Zoals God naar mij kijkt, in Christus, zo mag ik ook naar mijzelf kijken: schoongewassen, rechtvaardig en levend!

In deze teksten komen er een tegenstellingen naar me toe: Ik was dood, maar ben levend. Ik was een ter dood veroordeelde, maar ben nu vrij. Ik kon niet in de nabijheid van God komen, maar nu wel. Er heeft een verandering plaats gevonden in hoe God naar mij kijkt.

Die verandering zit hem in wat Christus heeft gedaan. Hij stierf aan het kruis voor de zonden; ook die van mij. Dat was de enige manier om jou en mij te bevrijden van de vloek van de zonde. "Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. (Galaten 5:1) 

Bril van Christus

Het enige dat ik hoef te doen is dat in geloof aannemen. Hoe? Via de weg van bekering. Dat wil zeggen, dat ik mezelf als het ware omkeer naar Jezus. En als ik kijk naar Hem, dan kan het niet anders dan dat ik ontdek bij mezelf dat ik niet in de buurt kom van wie Hij is.

Maar er is hoop! Want, zegt Paulus, als je beseft dat je zelf nooit kunt voldoen aan Gods leefregels en zelf nooit in staat bent te zijn zoals Jezus is, en dat ook naar God toe erkent, dan gaat er wat veranderen!

"Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt." (2 Korinthe 3:16-18)

Als ik me op Jezus richt, me aan Hem overgeef, dan gaat de Heilige Geest in mij aan het werk. Hij verandert mijn hart en zorgt er voor dat ik steeds meer op Jezus ga lijken. Of eigenlijk: Jezus wordt steeds meer zichtbaar in mij.

Maar vervolgens, waarschuwt Paulus, moet ik er voor oppassen om weer achterom te kijken naar mijn leven zonder Jezus. "U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘ Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn." (Romeinen 8:15-16) 

Dat is mijn nieuwe identiteit! Geen 'zondaar' meer, maar 'kind van God'! Schoongewassen door het bloed van Christus. Er staat een punt achter mijn oude leven, waarin de zonde mijn leven bepaalde en waarin er een sluier over mijn leven lag. Dankzij Jezus ben ik 'kind van God', is de sluier weg en ga ik door de Heilige Geest meer en meer op Jezus lijken. en nieuw leven gekregen. Een leven dat niet langer uitloopt op een eeuwig leven zonder God, maar maar op eeuwig leven met en voor God.

Zo naar mijzelf kijken lukt alleen door de Heilige Geest. Hij helpt mij om de juiste bril op te zetten. En Hij leert mij om mezelf niet meer te zien als zondig mens met veel fouten, gebreken en tekortkomingen, maar als schoongewassen, bevrijd, heilig voor God! Want, zegt Paulus, wanneer ik maar blijf kijken naar mijzelf als zondig mens, dan heeft die zonde mij toch nog in zijn greep. Dan leef ik niet in vrijheid, zoals Jezus dat wil, maar dan leg ik mezelf opnieuw de last op waar Jezus me juist van wil bevrijden. En Satan is er als de kippen bij om mij te bevestigen in mijn slechtheid!

Andere focus

Doe ik dan geen zonde meer wanneer ik de 'bril van Christus' op zet? Die vraag komt regelmatig naar voren in gesprekken die ik heb. Ik vergelijk het wel eens met regen. Wanneer het buiten regent, kan ik voor het raam gaan staan en treuren om en klagen over de regen. Ik kan er ook voor kiezen om met de rug naar het raam te gaan zitten en te genieten van het feit, dat ik binnen droog zit, dat het binnen lekker warm en gezellig is. Wanneer ik kies voor dat laatste, verandert er niets aan de regen. Het regent nog steeds, maar het heeft geen effect meer op mijn stemming. Bovendien geniet ik van datgene wat ik heb.

Wanneer ik kijk naar mijzelf met de 'bril van Christus' ben ik nog steeds een mens die zonde kan doen en leef ik nog steeds in een zondige wereld. Maar het stempelt niet langer mijn leven. Maar mijn focus ligt niet daar, maar op de vrijheid die ik heb gekregen. Als God niet langer naar mijn zonden kijkt, wie ben ik dan om daar telkens weer op terug te komen?!

Gedreven door Liefde

En wanneer ik met de 'bril van Christus' op naar mijzelf kijk en naar alles wat ik doe, dan ga ik zo ook naar andere mensen kijken. Het kan niet anders of mijn leven verandert er door.

"Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen." (2 Korinthiërs 5:17)

Paulus zegt in de brief aan de Romeinen:

Wanneer ik in Christus ben,

  • dan heerst de genade in mijn leven (Rom.5:21)
  • dan stel ik mijn leven in dienst van de gerechtigheid (Rom.6:18)
  • ben ik aan God toegewijd (Rom.6:22)
  • dien ik de nieuwe orde van de Geest (Rom.7:6)
  • dan spreek ik de waarheid (Rom.9:1)
  • ben ik samen met anderen één lichaam (Rom.12:5)
  • leef ik een leven dat past bij de dag oftewel het daglicht kan verdragen (Rom.13:13)
  • geef ik niet toe aan mijn eigen wil die begeerten in mij opwekt (Rom.13:14)
  • richt ik mij op het belang van de ander (Rom.15:2).

Oftewel: "Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt." (2 Korinthiërs 5:14-15)

Wat een geweldig evangelie! God de Vader neemt mij in genade aan. Jezus Christus, Zijn Zoon, stierf daarvoor aan het kruis. De Heilige Geest brengt mij er toe om mijzelf aan God toe te wijden en mijn nieuwe leven in vrijheid te omarmen.

Is dat niet de mooiste en meest geweldige 3D-bril die er bestaat? Het laat mij mijzelf zien zoals God mij ziet. Het laat mij alles in het leven weer scherp zien, namelijk zoals God het heeft bedoeld. Het laat mij weer diepte en diepgang zien en het laat mij naar de ander en naar de wereld kijken zoals God dat doet.

"Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efeziërs 3:14-21)